Sender oppropet ut til avstemning

FREMDELES MED STEMMERETT: Erik Fosnes Hansen (bildet) protesterte mot Forfatterforeningens signatur fremgangsmåte, men fulgte ikke Roy Jacobsen ut av DnF. (foto: Marcel Leliënhof)

NY OMDREINING I OPPROP SAKEN: Forfatterforeningens styre sender støtteoppropet til Norske Dansekunstnere ut til avstemning blant DnF-medlemmene.

Bølgene rundt Den norske Forfatterforenings støtte til Norske Dansekunstneres opprop, ser slett ikke ut til å legge seg med det første. Nå gjør DnF-styret retrett, i hvert fall en halv en, og sender ut følgende melding til sine medlemmer:

«Kjære medlemmer!

Styret i DnF har mottatt sterke og ulike tilbakemeldinger på vår støtte til Norske Dansekunstneres opprop, som vi signerte sammen med 14 andre kunstnerorganisasjoner.

Styret har i dag bestemt at vi ønsker å forankre denne avgjørelsen i medlemsmassen vår, og vi vil derfor gjennomføre en avstemming over hvorvidt DnF skal eller ikke skal støtte oppropet.

Dere vil motta en mail for digital avstemming i uke 32, da vi ønsker at alle medlemmene skal ha mulighet til å delta etter sommerferien. For dere som ikke kan delta digitalt, vil avstemmingen sendes ut pr. post.

Dere finner mer informasjon om saken på nettsidene våre.

Styret vil følge medlemsflertallet i avstemmingen.

Med vennlig hilsen og ønsker om en god sommer,

Styret i Den norske Forfatterforening»