Seks ulike blikk på Vesaas

I år er det 125 år siden Tarjei Vesaas ble født. (Foto: Gyldendal)

Seks ulike blikk på Tarjei Vesaas' forfatterskap. Slik akter Nynorsk kultursentrum og Høgskulen i Volda å feire forfatterkjempen – som ble født for 125 år siden.

De seks blikkene spenner fra å sette musikk til litteraturen hans og til pastoral homoerotikk i odelsromanen Det store spelet. Det skjer på en fagdag på Nynorsk kultursentrum mandag 13. juni.

– Tarjei Vesaas sin litteratur er rik og mangfaldig, og har mykje å gje oss i dag. På fagdagen skal forskarar fortelje om forsking på Tarjei Vesaas sin forfattarskap, spreiinga av bøkene hans i utlandet og om å setje musikk til litteraturen, sier avdelingsleder Tone Slenes i Nynorsk kultursentrum.

Litteraturforskere som Per Esben Myren-Svelstad, Inga Henriette Undheim, Jan Inge Sørbø og Lisbeth Pettersen Wærp skal snakke om ulike innganger til litteraturen, mens professor i historie, Narve Fulsås, har lett i glemte arkiv og ifølge pressemeldingen funnet spennende materiale som forteller om norsk litteratur internasjonalt på 1900-tallet.

– Han har forska på korleis bøkene til Tarjei Vesaas kom ut i utlandet etter andre verdskrigen, sier Slenes.

Men Vesaas sin litteratur har også vandret fra bøker til teaterscener, filmlerret og musikk, og den sjette stemmen – professor og komponist Magnar Åm – tar for seg dette. Selv laget Åm opera av romanene Is-slottet og Kimen.