Saksøker Wallin og Memo

Fredrik Virtanen gjør alvor av truslene: Nå har han levert inn stevning til Asker og Bærum Tingrett.

I september forlangte Fredrik Virtanen, gjennom sin norske advokat Carl Bore, en unnskyldning fra forfatter Cissi Wallin og hennes norske forlag Memo – samt at de skulle trekke boken Alt som var mitt, som omhandler historien bak hennes metoo-anklager fra 2017. Dette nektet forlaget blankt å gjøre.

– Vi kommer ikke til å trekke boken – det ville ha vært et tap for ytringsfriheten og Cissi Wallins rett til å fortelle sin egen historie, sa forlegger Geir Lexow til BOK365 den gang da.

Overrasket over stevningen

SAKSØKT: Cissi Wallin (foto: Jezzica Sunmo)

Nå har altså Fredrik Virtanen saksøkt både forfatter og forlag for ærekrenkelse. Stevningen til Asker og Bærum Tingrett kom ifølge rett etter at den svenske Justitiekanslern, JK, fattet beslutning om å innlede en forundersøkelse – omtalt i SvB.se.

Stevningen kommer overraskende på forleggerparet bak Memo:

– Ja vi er overrasket over at dette kommer nå. Vi fikk et søksmålsvarsel da boken kom ut – med krav om å trekke boken innen én uke. Vår advokat besvarte brevet. Så hørte vi ikke noe mer før nå, tre måneder senere, sier Marie Lexow til BOK365.

– Belyser taushetskultur

«Boken er grovt ærekrenkende og lovstridig», het det i brevet som ble sendt fra advokat Bore tidligere i høst. Han henviser der til dommen som ble avsagt mot Cissi Wallin 9.12.2019 i Stockholms tingsrätt.

– Som vi også har presisert i et eget forord i den norske utgivelsen, tar forlaget ikke stilling til skyldspørsmål i saken, som allerede har vært gjenstand for stor offentlig oppmerksomhet både i Sverige og Norge. Vi utgir Cissi Wallins bok fordi den, uavhengig av skyldspørsmål, tar opp og belyser mer generelt taushetskulturen rundt voldtekt og seksuell trakassering av jenter og kvinner, møtet med rettsvesenet og kvinners rettssikkerhet i vårt samfunn. Derfor er dette en svært viktig utgivelse, sier Geir Lexow.

Memo mener de står på trygg grunn innenfor norsk ytringsfrihet, at Wallins ytring allerede var gjort offentlig i 2017, og at Fredrik Virtanen har bragt detaljerte opplysninger om saken i sin egen selvbiografi. Forlaget har fått svarfrist til 8. januar.