– Påvirker ikke oss

Lene Juul, adm. dir i Politikens forlag og styreleder i Kagge.

Danske Politiken må skjære ned. – Påvirker ikke oss, sier Kagge-forlagssjef Tuva Ørbeck Sørheim.

Forrige uke kom nyheten at tre ansatte er sagt opp i Politiken som en del av forlagets nye sparetiltak. Det danske forlaget melder også at de vil kutte ned på antall utgivelser av oversatte romaner, fra 30 til mellom 15 og 20, i følge Bogmarkedet.

Bakgrunnen for innsparingen er synkende salg av fysiske bøker.

– Selv om det går bra når det gjelder streaming, er vi ennå ikke der at vi har en digital bærekraftighet som kan veie opp for et fallende fysisk boksalg. Markedet er i utvikling, og det må vi følge, ikke stå ved siden av, hvis vi skal ha en god virksomhet, sier Lene Juul til Kulturmonitor.

Vi satser offensivt

– Dette påvirker ikke Kagge Forlag, sier Kagge-sjef Tuva Ørbeck Sørheim.

Politiken kjøpte i 2021 det norske forlaget, men Sørheim påpeker at de fungerer som to separate enheter:

– Vi har et nært forhold til vår eier Politiken, men vi fungerer som to ulike virksomheter, og det har vært større nedgang i det danske bokmarkedet enn i det norske. Derfor har de gjort justeringer og blant annet slått sammen to redaksjoner.

Hun avviser at moderselskapets oppsigelser vil ha noe å si for de norske ansatte:

– I Kagge satser vi offensivt: vi utvidet med to stillinger i fjor og har foreløpig to nyansettelser i 2023.