– Må følge Bokavtalen

Kristenn Einarsson.

Forleggerforeningens direktør Kristenn Einarsson ønsker mange og åpne salgskanaler for alle foreningens medlemmer.

Forleggerforeningens direktør Kristenn Einarsson registrerer Konkurransetilsynets varsel om bøtelegging av fire store forlag, og sier i en kommentar at foreningens viktigste oppgave er å se til at Bokavtalen blir fulgt.

 

Tidligere i dag sa forlegger Arve Juritzen til BOK365 at Konkurransetilsynets konklusjon bør føre til at også de andre mindre forlagene bør melde seg ut av Forleggerforeningen.

– De må våge å forlate Forleggerforeningen slik at vi kan danne en forleggerforening av uavhengige forlag og snakke vår sak. Bortsett fra Mammutsalget forstår jeg ikke hva uavhengige forlag får ut av å være med i Forleggerforeningen. Hvis man ser på foreningen de siste ti årene, har Forleggerforeningen ved hver eneste forhandling gitt fra seg goder til Bokhandlerforeningen. Slik er 1.6 milliarder kroner flyttet fra forlag til bokhandel på ti år, sa forleggeren.

 

Opptatt av åpne distribusjons- og salgskanaler

Kristenn Einarsson svarer:

– I Forleggerforeningen er vi opptatt av mange og åpne distribusjons- og salgskanaler for alle våre medlemmer. Virkemidlene vi har er å delta i det offentlige ordskiftet om de litteraturpolitiske virkemidlene og å se til at Bokavtalen blir fulgt, sier han, og tilføyer: – Dagens Bokavtale som gjaldt fra 1.1.2015 har nye formuleringer om samhandlingen mellom bokhandel og forlag.

 

EinarssonJuritzenInne
De snakker sammen også: Arkivbilde av Einarsson og Juritzen.

 

Eierskapsbegrensninger?

Om Bokavtalen sier Juritzen: – Bokavtalen skal snart fornyes. Da bør myndighetene orke å sette seg inn i dette komplekse saksbildet, ikke bare lappe på noe som nå er dokumentert som uholdbart. Eneste løsning for et fritt og kreativt bokmarked, der også nye aktører får slippe til, er å innføre eierskapsbegrensninger, slik andre mediebedrifter har.

– Har Juritzen et poeng?

– Bokavtalene på 2000-tallet har ikke omfattet regulering av marginene, sier Einarsson. – Forleggerforeningen arbeidet for, og fikk gjennomslag for, marginbegrensning i Bokloven, men den ble så opphevet av nåværende regjering. Forleggerforeningen arbeider for disse sakene innenfor de politiske rammene.  Vi påvirker litteraturpolitikken så godt vi kan, men det er nok ikke vi som utformer den.

 

Dobling av medlemsmassen

– Juritzen mener de mindre forlagene bør melde seg ut av Forleggerforeningen og spør hva de egentlig har igjen for å være medlem. Hva har de egentlig igjen, Einarsson?

Det tro jeg forleggerne selv skal svare på . Vi har nå nesten 100 forlag som medlemmer, en fordobling på 2000-tallet, sier Kristenn Einarsson.