Det føltes meningsløst

TREKKER SAK: Fredrik Virtanen (foto: Vebjørn Rogne)

Memo-forlegger Marie Lexow er overbevist om at de ville vunnet. Fredrik Virtanen hevder han trakk søksmålet fordi han uansett ikke vil få erstatning fra Wallin.

Søndag kom den noe overraskende beskjeden om at den svenske journalisten Fredrik Virtanen trekker søksmålet mot Cissi Wallin og Memo Forlag, bare dager før saken skulle rullet i gang i Asker og Bærum Tingrett. Virtanen gikk til sak i kjølvannet av fjorårets norske utgivelse av Cissi Wallins selvbiografi, Alt som er mitt. «Boken er grovt ærekrenkende og lovstridig», het det i brevet som da ble sendt fra Virtanens advokat Carl Bore. Han henviser der til dommen som ble avsagt mot Cissi Wallin 9.12.2019 i Stockholms tingsrätt.

Unik mulighet

– Jeg har litt blandede følelser. På den ene siden er det selvsagt en full seier for oss, og vi slipper å tilbringe over en uke i rettssalen, men vi er samtidig lei oss på Cissi Wallins vegne, for i den norske sivilrettslige saken ville hun ha fått en unik mulighet til å føre bevis og vitner for å underbygge og sannsynliggjøre anklagene mot Virtanen, sier Memo-forlegger Marie Lexow, som legger til at de hadde lagt opp til et betydelig antall vitner i saken.

Lexow fremhever at en sak i Norge ville åpne for muligheter Cissi Wallin ikke får i det svenske rettssystemet, hvor den svenske ærekrenkelseslovgivningen skaper trangere rammer.

Svært sterk sak

– Vi hadde to skanser i denne saken. Den ene var Wallins vitner som ville underbygge og sannsynliggjøre anklagene, og den andre var Virtanens egen bok, der han selv brakte detaljene i anklagene videre ut i det offentlige rom. Hver for seg ville disse to skansene kunne utgjort en full frifinnelsesdom for oss, men til sammen gjorde de saken vår svært sterk, og jeg er overbevist om at vi ville ha vunnet, sier Lexow til Bok365.

VAR SIKKER PÅ SEIER: Marie Lexow

Memo og Wallin sier de ikke har fått noen begrunnelse for Virtanens retrett: – Jeg tror det må ha gått opp for ham hvilken høy risiko han var i ferd med å ta. Han må ha innsett at hvis han tapte saken i Norge, ville det ha skadet saken hans i Sverige, sier Marie Lexow, og legger til: – Det blir en spekulasjon fra min side, men kanskje forklarte ikke hans norske advokat ham godt nok forskjellen på svensk og norsk ærekrenkelseslovgivning før Virtanen tok beslutningen om å saksøke oss. Det er nemlig en ikke ubetydelig forskjell. I det svenske rettssystemet kan man bli dømt for ærekrenkelser uavhengig om man kan bevise at påstandene er sanne. Den norske skadeerstatningsloven derimot, åpner for at man kan gå fri for ansvar dersom påstandene man fremfører, er sanne.

«Føles meningsløst»

Fredrik Virtanen avviser at dette er årsaken til at han trekker saken: – Vi har tydelige indikasjoner på at Wallin ikke har noen som helst planer om å betale ved en fellende dom. Da føles det temmelig meningsløst med tanke på tiltalen og fengselsstraffen som venter henne i Sverige, kommenterer Virtanen til Bok365.

Kostbar affære

VAR PÅ VEI TIL KARANTENE: Cissi Wallin (foto: Jezzica Sunmo)

Cissi Wallin stod på farten for å rekke Oslo-flyet da beskjeden kom om at Virtanen hadde trukket hele saken. Hun skulle etter planen oppholde seg på karantenehotell alene en uke fordi hun ville møte opp fysisk i tingretten i Sandvika.

– Jeg har snakket med henne og forstod at hun også har blandede følelser. Nå fikk hun likevel ikke sjansen til å underbygge og føre bevis for påstandene sine i en sivilrettslig sak i Norge, sier Marie Lexow.

Selv om saken ble avblåst før den var i gang, kan dette likevel bli en kostbar affære for Fredrik Virtanen. Når saksøker trekker saken, er hovedregelen at vedkommende må dekke de saksøktes saksomkostninger. I denne saken er det snakk om mer enn et halvt års saksforberedelser og mange hundre tusen kroner bare fra forlagets side. Virtanen saksøkte fire parter – forfatter, Memo forlag AS og to forlagsansatte – og disse har valgt å la seg representere av tre advokater. Inkluderer man Virtanens egen advokat, kan totalkostnaden fort lande langt over en million norske kroner.

Men de virkelig store sakskostnadene ville påløpt under selve rettssaken, med til sammen fire advokater i sving gjennom hele seks dager i retten.

Ruller videre

Debatten rundt Virtanen-Wallin-saken kommer neppe til å stilne med det første. I Sverige ruller saken videre. I desember ble det klart at Justitiekanslern skulle starte etterforskning for å se nærmere på innholdet i den svenske utgaven av Alt som var mitt. En beslutning om hvorvidt de tar ut tiltale eller ei er ventet rett før sommeren.

– Slik jeg har forstått Wallin, har hun et mål om å bidra til å endre den svenske ærekrenkelseslovgivningen slik den praktiseres i Sverige i dag. Og jeg er enig med henne, den måten Sverige praktiserer loven om ærekrenkelse på er som et gufs fra middelalderen. Så jeg vil følge med på både saken og debatten i Sverige videre, helt klart, sier Marie Lexow.