Økt aktivitet – færre utlån

Bibliotekene øker aktiviteten, men opplever en reduksjon i utlån. Det skyldes nedgang for film og musikk, mens bokutlånet holder seg stabilt.

Norske bibliotek hadde i fjor hele 15 000 arrangement, en økning på 10 prosent fra året før. Vi er innom biblioteket fire ganger i året i gjennomsnitt, viser Folkebibliotekstatistikken for 2013.

Selv om det iblant hevdes at den økende mengden litteraturhus her til lands er en trussel mot bibliotekene, har norske biblioteker stabile besøkstall. Det viser den ferske Folkebibliotekstatistikken for 2013.

 

Trapper opp

I gjennomsnitt besøkte hver innbygger i fjor folkebiblioteket i overkant av fire ganger i løpet av året. Samtidig har bibliotekene trappet opp aktiviteten. I 2013 ble det avholdt nærmere 15.000 arrangementer ved bibliotekene, noe som er en økning på om lag 10 prosent fra året før.

 

Færre låner musikk og film

På utlånssiden kan man se en liten nedgang totalt sett, men den gjelder først og fremst musikk og film. Folkebibliotekene lånte i 2013 ut i underkant av 24 millioner enheter, deriblant bøker, filmer, musikk og andre medier. Det gir 4,7 lån per innbygger, noe som er en nedgang på 4,3 prosent fra 2012. Utlånet av andre medier enn de papirbaserte gikk ned med 8 prosent til 7 millioner i 2013, mens utlånet av bøker har endret seg lite fra 2012.

– Folkebibliotekstatistikken for 2013 viser tydelig at bibliotekene merker konkurranse fra nye distribusjonskanaler for audiovisuelle medier. Utlånet av DVD-er og CD-er ved norske folkebibliotek går ned, sier avdelingsdirektør Svein Arne Tinnesand i Nasjonalbiblioteket.

 

Vekst for barnebøker

Statistikken viser altså at utlånet av bøker er ganske stabilt. Det totale bokutlånet viser en liten nedgang på 0,4 prosent, mens utlånet av bøker til barn har økt med 1,3 prosent. I 2013 ble det i snitt lånt ut 9 bøker for barn til og med 14 år og 2 bøker for voksne. Gjennomsnittborgeren lånte dessuten 0,37 lydbøker, noe som er en bitteliten nedgang fra 0,39 i 2012.

 

– Spennende å følge e-utlån

Utlånet av e-bøker er ikke med i denne statistikken.

– Utlånet av e-bøker har ikke kommet i gang før i 2014. Det blir spennende å se hvordan dette påvirker statistikken i årene fremover, sier Tinnesand.

Folkebibliotekstatistikken for 2013 er lagt ut i sin helhet på Nasjonalbibliotekets hjemmesider.

 

Bildet: Bibliotek-flaggskip: Drammen Bibliotek by night (Foto: Knut Arne Gjertsen / Wikimedia Common)