Øde øy, men i hvilket hav?

ALENE: Robinson Crusoe berger seg etter forliset og driver mot land. (Illustrasjon fra Robinson Crusoe, Solum Bokvennen 2018)

Mange ferierer ved fjord og hav, men hva kan du om sjøfortellingene, heltene og romanene fra hav og saltvann?

Livet, døden og ... fjorden?

Havet går igjen i litteraturen som dramatisk omdreiningspunkt, men mye litteratur foregår også ved mindre viker og fjorder. Hva kan du?