Nytt magasin skal møte bransjeutfordringene

NYTT MAGASIN: Forente Forlag satser nytt med magasinet Fiksjon & Fakta.

Forente Forlag skal vise vilje til å tilpasse seg en stadig foranderlig bransje, til et bredere publikum.

Forente Forlag, bestående av de anerkjente forlagene Pax, Dreyer, Spartacus og Press, går sammen om å møte bransjeutfordringene i en stadig mer digitalisert verden. Nå har foreningen lansert magasinet Fiksjon & Fakta.

Fiksjon & Fakta, som nylig ble introdusert som et innstikk i Morgenbladet og Klassekampen, skiller seg ut som både et annonsebilag og et redaksjonelt produkt.

Til nå har foreningen trykket et opplag på 100 000 eksemplarer, og distribuerer via kanaler som Klassekampen, Morgenbladet og Prosa. Magasinet vil også være tilgjengelig i mange av landets bokhandlere.

Innhold og reklame hånd i hånd

Magasinet er et markedsføringstiltak, hvor de har et ønske om å – ikke bare vise sitt engasjement for bøker som utgis – men også en vilje til å tilpasse seg en stadig foranderlig bransje, til et bredere publikum. «Det innholdsmessige og den rene reklamen går hånd i hånd,» kommer det frem i en pressemelding. Det skal gi et innblikk i hvem foreningen er og hva de står for.

En av nøkkelfaktorene i Forente Forlags tilnærming, er deres tro på den fysiske boken som objekt.

«Skal boka overleve i vår digitale virkelighet, må vi insistere på den som gjenstand, den kvaliteten som kun et skikkelig bokverk kan levere, når det gjelder bildegjengivelse, papirkvalitet, formgivning, og alt det som skaper en følelse for boka som objekt, og dermed en unik leseropplevelse.»

Et fellestrekk for alle forlagene i foreningen, er den norske sakprosaen, og vil være et gjennomgående tema i avisen «med en tro på at den kunnskapsbaserte, formidlende sakprosaen er viktigere enn noensinne. Sakprosa er en mangfoldig sjanger, som inkluderer et bredt spekter av kulturhistoriske og samtidige politiske temaer, til foto- og kunst, arkitektur-, tegneserie- og matbøker.»

Satser på oversatt skjønnlitteratur

I tillegg vil forlagene satse på oversatt skjønnlitteratur. Magasinet vil introdusere leserne for unike stemmer fra ulike deler av verden, og vil vektlegge genuin formidling av bøker uten påvirkning fra utgivere. Håpet er å inspirere lesere til å utforske verdens litteratur som «er en essensiell del av samfunnet».

«Vi satser på oversatt skjønnlitteratur. Et ønske om å bringe frem de særegne skjønnlitterære stemmene fra ulike deler av verden, stemmer som ikke alltid bryter gjennom lydmuren i det konvensjonelle bokmarkedet, men som etter vår erfaring etterspørres og verdsettes av mange entusiastiske lesere.

«Vi lever av å selge bøker, men vi lever også for bøkene, og vi håper denne begeistringen skinner gjennom og blir tydelig for leserne.»

Det vil ikke fremgå anmeldelser betalt av utgiver, falske terningkast, men heller formidling av bøker foreningen har redigert, og skryt fra forfattere de selv har sans for.