Stikkord: Markedsføring

Nytt magasin skal møte bransjeutfordringene

Forlagene har allerede trykket et opplag på 100 000 eksemplarer.