Ny leder for Kulturrådets litteraturseksjon

Grete Stuevold Madsbakken (foto. Jørn Johansen)

Grete Stuevold Madsbakken (40) er ansatt som ny leder for Kulturrådets seksjon for litteratur, allmenne kulturformål og kulturvern. – Kulturrådet gjør en viktig jobb for å sikre at litteratur og kultur kan møte et publikum over store deler av landet. Det gleder jeg meg til å være med på å utvikle videre, sier hun.

Madsbakken har en bred bakgrunn fra litteraturfeltet. Hun har hovedfag i allmenn litteraturvitenskap fra Universitetet i Oslo, har jobbet med litteraturformidling i tidsskrifter og i forlagssektoren, og vært både medlem i og leder for Brageprisens jury for skjønnlitteratur. De siste ti årene har hun jobbet i Deichman bibliotek i Oslo, der hun nå leder seksjonen for formidlingsprogrammer.

– Litteraturen betyr så mye for så mange. Det er en type kulturtilbud som treffer bredt, og som kan ha ulikt innhold og betydning for forskjellige mennesker og i ulike situasjoner. Jeg tenker at de som sier at de ikke liker å lese ikke har funnet den rette boka ennå. Det er derfor det er så viktig å jobbe med litteraturens tilgjengelighet og bredde, sier Madsbakken.

– Som litteraturviter og mangeårig bibliotekansatt er det utrolig spennende å få jobbe med de ulike innkjøpsordningene på litteraturfeltet. De er en helt sentral del av den litterære infrastrukturen i Norge, sier hun. – Jeg har sett Kulturrådets virkemidler på flere fagfelt, og vet at de både fungerer og har effekt. Jeg gleder meg til å sette meg bedre inn i dem og lære mer om hvordan de treffer søkere og publikum.

Allsidig fagseksjon
Kulturrådets seksjon for litteratur, allmenne kulturformål og kulturvern skal bidra til at litteratur på norsk gis gode rammevilkår, og at det fortsatt blir produsert og formidlet norsk litteratur av høy kvalitet til hele landet. Seksjonen har også ansvar for Kulturrådets kulturvernsatsing, og for en rekke formål som går på tvers av kunstfeltene. Seksjonen har egne tilskuddsordninger for bl.a. kulturbygg, aspirantopphold og tidsskrifter og kritikk.

De mest kjente støtteordningene er de seks innkjøpsordningene for norsk og oversatt litteratur, der mer enn 600 titler ble kjøpt inn i 2018. I tillegg fikk rundt 450 andre prosjekter tilskudd over ordningene som forvaltes av denne seksjonen. Over to tusen søknader kom inn i løpet av fjoråret, og hvilke prosjekter som støttes bestemmes av uavhengige fagutvalg nedsatt av rådet.

– Jeg har veldig sans for Kulturrådet som institusjon. Det er et statlig forvaltningsorgan som forvalter fellesskapets midler på en armlengdes avstand fra politikken, og som har både de gode saksbehandlerne innen de ulike feltene, og den høye fagkompetansen i utvalgene som skal gjøre kvalitetsvurderinger. Dette gleder jeg meg til å være en del av, sier hun.

Madsbakken etterfølger Arne Vestbø, som har ledet seksjonen de siste syv årene. Hun tiltrer stillingen 1. september.