Ny forfatterskole får statstøtte

Sigmund Løvåsen, prosjektleder for Forfatterskulen (foto: David Aasen)

Samlaget og Minotenks samarbeidsprosjekt Forfatterskulen er inne på statsbudsjettet.

– Det er flott at politikerne viser at de ser behovet for prosjektet. Vi tenker langsiktig og ser for oss at dette skal være en skole over flere år, og det er fint å få en økonomisk sikkerhet det første året, sier prosjektleder for skolen, Sigmund Løvåsen.

Løvåsen er svært glad for at regjeringens forslag til statsbudsjett har satt av 1,2 millioner kroner til Forfatterskulen, skolen for skrivende med minoritetsbakgrunn. Forfatterskulen er et samarbeidsprosjekt mellom Samlaget og Minotenk.

– Det er ikke mange uker siden dere lanserte skolen, men allerede nå er den med i statsbudsjettet, hva skjedde?

– Forfatterskolen har vært planlagt i lengre tid, så det lå inne i Samlagets årlige budsjettsøknad til departementet. Samlaget får allerede støtte, og søkte tillegg for å starte skolen.

Økonomi ingen hindring

En viktig forutsetning for prosjektet er at økonomi ikke skal være noe hinder for å søke på skolen. Skolen skal derfor dekke alt av undervisning og transport. Flere ulike forfattere skal stå for undervisningen og i tillegg være mentorer gjennom skoleåret.

– Vi skulle gjerne hatt mer penger, men er veldig glade for å få 1,2 millioner som sikrer det meste av driften det første året. Hvis vi ikke hadde fått penger ville det likevel blitt skole, men det ville gått ut over omfanget og opplegget.

Interesse

Skolen skal være en satsing for å øke mangfoldet i litteraturen og få flere deltagere i den offentlige samtalen. Minoriteter med ulike bakgrunner kan søke, og målformen er nynorsk.

– Det har allerede begynt å komme inn søknader, og flere viser interesse og stiller spørsmål. Det er veldig bra og veldig spennende, Forfatterskulen er et nyttig og viktig prosjekt, sier Løvåsen.

Forfatterskulen har oppstart i januar 2022 og vil foregå over fem helger.