Utfordrer til større mangfold

OM HUMOR OG SATIRE UNDER PRESS: Fredrik Skavlan.

Hvem skriver i tidsskriftene, og hva slags spillerom har de – eller tar de?

Det er et stort spenn av tidsskrift i Norge, fra teknikk og helse til musikk og fotball. Men hvem skriver i tidsskriftene, og hva slags spillerom har de – eller tar de? Møt blant andre Fredrik Skavlan, Bjørn Hatterud og Erle Marie Sørheim på Årets tidsskriftdag torsdag 21. oktober.

KOMMER TIL TIDSSKRIFTDAGEN: Sumaya Jirde Ali (foto: Maria Gosse)

Mangfold og ytringsrom er på agendaen når Tidsskriftdagen tar for seg satire, redaktørens rolle og geografisk spredning. Tar vi godt nok vare på det kulturelle mangfoldet? Er rommet stort nok? Hvem har ansvar for at flere stemmer slipper til? Hvordan balanserer vi mangfold, kvalitet og innhold? Har tidsskriftene mer plass til kritikk? Kravene utvides, og spørsmålene blir flere.

Utfordret til mangfold

HOVEDTALER: Bjørn Hatterud.

Årets hovedtaler er Bjørn Hatterud, som skal snakke om tidsskriftene som gode steder å utfolde seg, som «frirom til å være annerledes». Men det er en lang rekke redaktører og skribenter som deltar i samtaler og debatter på årets Tidsskriftdag, blant dem Heidi Bale Amundsen, Sumaya Jirde Ali, Audun Lindholm, Ingebjørg Sofie Larsen og Osama Shahin.

– Vi må diskutere hva som skal til for å være viktige og relevante i vår tid. Det er derfor tidsskriftene finnes, og så mange dyktige folk skriver i nettopp tidsskrifter. Nå blir alle utfordret til større mangfold, og vi i tidsskriftene må også tenke nytt, sier Bente Riise, generalsekretær i Norsk tidsskriftforening.

Vil kneble satiren?

MED PRIS OG PREIK: Christian Kjelstrup.

Hun er bekymret for at sterke krefter vil kneble humor og satire. Derfor skal Fredrik Skavlan, May Linn Clement, Erle Marie Sørheim og Sarah Camille Hervé snakke om hvor satiretegningen står i dag, og hva som kan åpne opp for mer. Det skjer kl. 17 på Litteraturhuset i Oslo.

Deretter får Samtiden tildelt prisen Årets tidsskrift, og redaktør Christian Kjelstrup blir revolver-intervjuet av forfatter Hilde Østby. Det blir også utdeling av fire andre priser.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Tid og sted: Tidsskriftdagen, Litteraturhuset i Oslo, torsdag 21 oktober kl. 10.00 – 22.00.