Felles front i bokbransjen

BEKYMRET: Mange av Taran Bjørnstads medlemmer i NBU driver mye med arrangementer og formidling i tillegg til å skrive bøker.

En samlet bokbransje lanserer i dag «Retningslinjer ved seksuell trakassering i bokbransjen». Taran Bjørnstad (bildet) og Norske Barne- og ungdomsbokforfattere er blant organisasjonene bak tiltaket.

I kjølvannet av senhøstens #metoo-debatt, går også bokbransjen ut med tiltak mot seksuell trakassering. Og det er en bred front som er mobilisert, med de syv av de mest sentrale bransjeorganisasjonene. Organisasjonene som stiller seg bak de utarbeidede retningslinjene er Den norske Forfatterforening, Norske Barne- og ungdomsbokforfattere, Norsk Oversetterforening, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Norsk Forfattersentrum, Bokhandlerforeningen og Den norske Forleggerforening.

Nulltoleranse

Retningslinjene slår fast at «det er nulltoleranse for seksuell trakassering i bokbransjen, som i alle andre deler av arbeidslivet. Alle som utsettes for eller blir oppmerksomme på seksuell trakassering oppfordres til å si fra etter disse retningslinjene. Dette gjelder også i utdannings-, veilednings- og mentorrelasjoner.»

Uønsket seksuell oppmerksomhet

Retningslinjene definerer hva som er seksuell trakassering ifølge likestillingslovens paragraf 8 – altså hva som oppleves som uønsket seksuell oppmerksomhet i form av verbal trakassering (for eksempel seksuelle hentydninger og forslag eller kommentarer om kropp, utseende eller privatliv), ikke-verbal trakassering (nærgående blikk, kroppsbevegelser, visning av seksuelle bilder, blotting og liknende) og fysisk trakassering (som omfatter alt fra uønsket berøring, klemming og kyssing til overgrep som voldtekt og voldtektsforsøk). Seksuell trakassering forekommer også i utstrakt grad på nettet, på sosiale medier, e-post eller tekst og/eller bildemeldinger.

De nye retningslinjene tar også for seg melderutiner, forebygging og aktsomhetsprinsipper.

Inspirert av TV og film-bransjen

Retningslinjene er basert på retningslinjene som ble utarbeidet i TV-, film- og spillbransjen og er tilpasset bokbransjen av organisasjonene i fellesskap.

Arbeidet med retningslinjene vil bli fulgt opp internt i de ulike organisasjonene, som vil utarbeide egne seminarer, møterekker og interne kartlegginger. Det har likevel vært viktig for organisasjonene å ha et felles grunnlag i arbeidet med dette viktige temaet.