Norsk litteratureksport i medvind

Hele 196 norske forfatterskap oversatt til 46 ulike språk. Det er den imponerende NORLA-fasiten for 2013.

Norsk litteratur gjør det svært godt i utlandet, og NORLA (Senter for norsk skjønn- og faglitteratur i utlandet) opplever stor interesse for norsk litteratur målt ut fra antall søknader om oversettelsesstøtte fra utenlandske forlag.

 

Montenegrinsk jomfruseilas

I 2013 ga NORLA støtte til oversettelse av 412 utgivelser av norske bøker. Dette er nesten like mange som i rekordåret 2012, da 431 utgivelser fikk støtte fra NORLA. Tysk er det dominerende språket for NORLAs bevilgninger for 2013 (34 bevilgninger), tett etterfulgt av engelsk (33), dansk (26*), svensk (24*) og fransk (21). man ser også en gledelig økning i antall oversettelser til satsningsspråk som kinesisk, tyrkisk og portugisisk. Interessen for norsk litteratur fra de andre nordiske landene holder seg godt, og det ble innvilget 62 søknader i 2013 – mot 58 året før. For første gang bevilget NORLA i 2013 støtte for oversettelse til montenegrinsk (Jostein Gaarders Sofies verden).

Det totale antallet utgivelser solgt til andre språk via agenter og agenturer er imidlertid langt høyere, ettersom mange bøker blir oversatt utenom NORLAs støtteordninger.

 

46 språk
– Hele 196 norske forfatterskap blir oversatt til 46 ulike språk med oversettelsesstøtte fra NORLA i 2013. At et så bredt spekter av bøker fra alle sjangre når ut over landegrensene, er et tydelig tegn på den høye kvaliteten som preger norsk samtidslitteratur, sier NORLAs direktør Margit Walsø.

Det er imponerende at norsk litteratureksport, sett ut fra NORLAs statistikk, holder seg så godt sammenlignet med de to foregående år, trass i til dels store økonomiske utfordringer for den internasjonale bokbransjens. I 2013 innskjerpet også NORLA kriteriene for tildeling, slik at oversettelse hovedsakelig skal skje direkte fra norsk og ikke via et tredje språk.

Samlet oversettelsesstøtte fra NORLA var i 2013 på kr 5.606.300 – mens samlet søknadssum var hele kr 14.263.900.