– Nettverk av stor verdi

NORLA-direktør Margit Walsø (foto Eivind Røhne)

Margit Walsø har «tempen» på bokverden, sentralt plassert i ENLIT. Blant de siste medlemmene inn er Ukraina.

– Gryende optimistisk, men det er klart at vi lever i usikre tider. Slik oppsummerer direktør i NORLA (Norwegian Literature Abroad) Margit Walsø situasjonen for bokbransjen internasjonalt, etter årets Frankfurt-messe.

Som styreleder i ENLIT (European Network for Literary Translation) er hun tettere på turbulensen der ute enn de fleste. Nylig tok ENLIT opp det Ukrainske bokinstituttet som medlem, hvilket gjør at foreningen nå favner 28 litteratureksport-organisasjoner fra 24 land.

Levelige oversetter-kår

– Gjennom ENLIT får vi delt mange erfaringer og utvekslet nyttig informasjon. Gjennom pandemien, og de digitale møtene da, så vi betydningen av å ha utviklet et slikt nettverk. Og i de usikre tidene vi lever i nå, er det kanskje enda viktigere, sier Walsø. – Store internasjonale møteplasser, som Frankfurt, er essensielle for å få den internasjonale litteraturutvekslingen til å fungere så godt som mulig. Og det er viktig at vi jobber på tvers av landegrensene for å sikre at vi har gode oversettere, og at disse har levelige kår.

Rørt og imponert

Blant de siste medlemmene inn i ENLIT-familien er altså hardt prøvede ukrainere:

– De ble helhjertet ønsket velkommen inn i ENLIT. Det er all grunn til å beundre den ukrainske bokbransjen for dens motstandskraft i møte med den forferdelige, tragiske krigen i Ukraina. ENLIT-medlemmene ble sterkt rørt og imponert over de presentasjonene vi fikk av Olena Odynoka fra det ukrainske bokinstituttet og av Oksana Hmelyovska fra International Book Arsenal Festival i Kiev, forteller Walsø, og legger til:

– Krigen har ødelagt så mye av boksektoren i Ukraina. Vi fikk en detaljert oversikt over den ukrainske bokindustrien før krigen begynte, og de skisserte også miljøet de nå må operere i. Det viktigste var at de kom med praktiske forslag til hvordan ENLIT-medlemmer kan støtte arbeidet deres fremover, inkludert en rekke publiserings- og oversettelsesinitiativer. Vi ser veldig frem til å samarbeide med våre modige ukrainske kolleger for å fremme litterær utveksling over hele Europa.