Navnebytte for Thanke

NORLI-TOPP John Thomasgaard.

Thanke skifter navn til Norli Distribusjon, og utvider kapasiteten på plukklageret med hele 150 prosent.

Det er duket for navneskifte i Norli-riket: Thanke blir Norli Distribusjon, og utvider samtidig kapasiteten på Norlis plukklager med hele 150 prosent. Dette for å håndtere nye oppgaver innenfor verdikjeden og sluttkundedistribusjon.

Thanke hadde sin opprinnelse i BKN (Bok og Kontorkjedene Norge) som var en del av den på det tidspunktet medlemseide bokkjeden Libris. Den satsingen ble videreført og trappet opp i forbindelse med at Norgesgruppen kjøpte Libris-kjeden i 2006. Virksomheten skiftet da navn til Thanke, og ble flyttet ut til Lierstranda, der det ble etablert distribusjonslager og bygget opp en markedsorganisasjon som hadde ambisjoner om å konkurrere som grossist i det åpne markedet.

Les også: Rekordår for Norli

Leverandør av ikke-bok produkter

I forbindelse med at Libris (Norgesgruppen) og Norli (Aschehoug) fusjonerte i 2011 ble strategien endret og Thanke ble etter det primært en intern vareforsyner av ikke-bok produkter for Norli og Libris. Siden 2011 har Thanke utviklet seg betydelig med Autostore plukkanlegg, utvidelse av lagerførte varer, netthandel og tredjepartslogistikk for blant andre leketøykjeden Nordic Toy Team med 230 butikker i Norge og Sverige. 

— De senere år har Thanke blitt en helintegrert del av Norli-kjeden og et navneskifte er derfor nå naturlig for å tydeliggjøre at dette er Norlis distribusjonsenhet for butikkene i Norli systemet, men også for sluttkunder på nett, forteller Norli-sjef John Thomasgaard.

Kraftig kapasitetsøkning

Etter en betydelig vekst og satsing på nye vareområder, er Autostore-anlegget nå i ferd med bygges ut. Det investeres med dette betydelig på Lierstranda, hvor kapasiteten altså økes med hele 150 prosent.

I praksis betyr dette at Autostore-anlegget opprustes fra 10 000 autostore-kasser til 25 000 kasser. Hver kasse kan inneholde fire ulike «items».

Har storsatsingen direkte sammenheng med at Aschehoug nettopp solgte seg ut av Forlagssentralen?

— Overhode ikke. Vi vil fortsette å bruke Forlagssentralen som tidligere, samtidig er det et mål for Norli å ha markedets beste distribusjonsløsning. Dette styrker den posisjonen og åpner for nye forretningsmuligheter. Norli Distribusjon lagerfører hensiktsmessige partier og paller av eldre sortimentsbøker. Det ser vi er kostnadseffektivt og noe vi ønsker å gjøre mer av både for distribusjon til butikk og sluttkunder på norli.no.

Les også: Gyldendal kjøper ut Aschehoug

«Klikk og send»

Et nytt konsept Norli introduserer er for å øke assortmentsbredden. I tillegg til “Klikk og hent” kommer det nye “Klikk og send”. Enkelt forklart åpner dette for at en større del av boklageret kan ligge ute hos forhandler, men at butikker og kunder kan bestille bøker direkte fra en lokal Norli-bokhandel. Konseptet karakteriseres Thomasgaard som en ubetinget suksess:

— Det beste ved dette er jo at vi kan bruke netthandel til å styrke den lokale bokhandelen. En butikk, eller en kunde i Finnmark kan bestille ei bok om jakt fra en butikk i Østerdalen som spesialiserer seg på å holde et bredt utvalg av jaktbøker.

— Men i bunnen av alt dette ligger selvsagt logistikk- og distribusjonsløsningene fra Norli Distribusjon.

Bokhandler Anne Charlotte Havnås

Bokhandler Anne Charlotte Havnås hos Norli Bjørkelangen fullroser “Klikk og send”-konseptet:

— Forrige uke sendte jeg av gårde tjue bøker til kunder i Norli-systemet, kun en av disse var en yngre enn 2018-utgave. Det er klart at dette er en fin tilvekst til omsetningen hos en lokal bokhandel. Ikke bare får jeg slanket min backlist, logistikken er samtidig blitt betydelig enklere.