Rekordår for Norli

NORLI-TOPP John Thomasgaard.

Norli-kjeden har fått vind i seilene. 2020 ble et riktig rekordår med rekordomsetning og en historisk god bunnlinje. Regnskapet viser et overskudd på hele 81 millioner før skatt.

Norli har vært gjennom en betydelig restrukturering de siste årene, og det omfattende arbeidet gir nå resultater. Etter flere år med rydding og strigling, herunder et mer formalisert og integrert samarbeid med de fleste av de fortsatt lokaleide, tidligere Libris-bokhandlene, virker nå mye være på skinner for Norli-kjeden. Konsernet er så godt som gjeldfritt, og skriver selv at det nå anser seg være meget godt posisjonert for fremtiden.

Tett under to milliarder i omsetning

I et utfordrende covid-år greide bokkjeden å øke totalomsetningen med 16 prosent til 1,9 milliarder kroner, de lokale franchise-butikkene inkludert. Dette er rundt 200 millioner mer enn hovedkonkurrenten ARK.

Likeså viktig er det at bunnlinjen viser en klar forbedring, fra et resultat på nær null før skatt i 2019, viser fjorårsregnskapet et overskudd på hele 81 millioner før skatt.

Det var en meget fornøyd administrerende direktør John Thomasgaard som presenterte tallene:

– Jeg er mektig imponert over hvordan organisasjonen har omstilt seg og virkelig levert i en krevende tid. Spesielt gjelder det de butikkansatte som har stått i frontlinjen hver dag i en usikker situasjon. I resultatet for 2020 ligger det derfor ekstraordinære bonusutbetalinger til alle ansatte i selskapet. Alle butikksjefer har fått hele 35 000 kroner i bonus og alle butikkansatte i full stilling 17 500, og det er vel fortjent.

– Jeg vil gjerne takke hver enkelt av våre ansatte for den enorme jobben de gjør for oss og for kundene.

Sterk økning i netthandel

Navet for omsetningsveksten er den digitale netthandel-omsetningen – herunder «Klikk&Hent» – som i fjor viste en oppgang på hele 300 prosent. Rundt 30 prosent av omsetningen skjer med dette online.

Praktisk talt alle landets 185 bokhandlere tilknyttet Norli gikk med overskudd i 2020.