Gyldendal kjøper ut Aschehoug

Gyldendal overtar hele eierskapet i Forlagssentralen.

Aschehoug og Gyldendal, som i dag har delt eierskap (50/50) i Forlagssentralen, har inngått en intensjonsavtale om at Gyldendal overtar hele eierskapet. Forlagssentralen er en ledende distributør av bøker i Norge.

Selv om digitale tjenester, strømming av lydbøker og netthandel har bidratt til vekst i bokbransjen de siste årene, står papirboken fremdeles sterkt. Effektiv og god logistikk av bøker og varer til butikker og gjennom netthandel blir stadig viktigere for bransjen.

Fra nedgang til vekst

– I Norge har vi i dag blant Europas beste distribusjonsløsninger for bøker, men vi ser en rask utvikling innen logistikk og vi skal arbeide videre for å sikre at Forlagssentralen er en konkurransedyktig aktør, forteller Gyldendals konsernsjef i John Tørres Thuv.

«ALL IN»: Gyldendal og John Tørres Thuv.

– Gjennom digitale formater som e-bøker og lydbøker har bokbransjen snudd nedgang til vekst i volumene de siste årene. Papirboka vil fortsatt være den viktigste inntektskilden for bransjen i uoverskuelig fremtid, men volumene vil trolig fortsette å falle noe år for år. For å sikre at dette ikke går ut over bredden i produksjonen av bøker og tilgangen i hele vårt langstrakte land er det avgjørende at vi utvikler så gode og effektive løsninger som mulig, forteller Thuv.

13 millioner bøker

Forlagssentralen har 90 ansatte og holder til på Regnbuen industriområde på Langhus. Anlegget på 16.000 kvm rommer til enhver tid om lag 13 millioner bøker fordelt på ca. 22.000 titler. Anlegget er et av de mest moderne distribusjonssentre for bøker i Europa og skal ytterligere tilpasses fremtidens distribusjonsmønster. I 2019 utgjorde omsetningen 162 millioner kroner med et netto årsresultat på 4,3 millioner kroner.

FS har gjennom en årrekke fightet med Cappelen Damm-eide Sentraldistribusjon om å være Norges ledende bokdistributør.

Har ambisjon om å være størst

Forlagssentralen understreker at de fortsatt har ambisjon om å være Norges største bokdistributør, og vil utføre ledende distribusjons- og logistikktjenester for de om lag 200 store og små forlagene som i dag er kunder.

HAR AMBISJON OM Å VÆRE STØRST: Forlagssentralen.

– Forlagssentralen skal fortsette å være en distributør som alle forlag og salgsledd kan benytte. Vi skal arbeide videre for å utvikle så gode og effektive distribusjonsløsninger som mulig og vi ønsker derfor også nye kunder og samarbeidspartnere velkommen, sier administrerende direktør i Forlagssentralen, Hans Kristian Hallén-Hasaas.

– Ikke kjernevirksomhet

SELGER SEG UT: Aschehoug og Mads Nygaard.

– Vi har over lengre tid arbeidet med avtalen om salg av Forlagssentralen fordi vi ikke lenger definerer denne virksomheten som en del av vår kjernevirksomhet. Fremtidens bokmarked setter nye krav til aktørene, og vi opplever at vi best møter disse uten et deleierskap i Forlagssentralen, sier Aschehougs toppsjef Mads Nygaard til BOK365.

– Forlagssentralen er bransjens ledende lager- og logistikkpartner, og Aschehoug vil fremdeles være kunde og benytte tjenestene de tilbyr, sier Nygaard.

Transaksjonen forutsetter endelig godkjenning fra Konkurransetilsynet.

 

 

(Foto: Morten Brakestad)