Advarer mot Storytel Sverige

Hilde Lyng (foto: Blunderbuss)

Ny type kontrakt ødelegger for oversettervilkårene. Storytel Norge er ikke blitt informert.

Norsk Oversetterforening (NO) ble på vårparten gjort oppmerksom på at Storytel Sverige hadde kontaktet flere oversettere med tilbud om oppdrag direkte for lyd, omtalt som «Storytel Originals», der de tilbyr en såkalt total buy-out-kontrakt. En kontrakt som innebærer at oversetter gir fra seg rettighetene til sitt åndsverk i alle formater, for all fremtid, mot et engangsvederlag. 

Undergraver Normalavtalen

Oversetter gir altså med dette avkall på all salgsbasert inntekt, i motsetning til i Normalkontrakten, der oversetter, dersom lydbok er primærutnyttelsesformat, har rett på salgsbasert inntekt (lisensavgift) fra stykksalg av e-bok og papirbok, samt fra strømming. Flere oversettere har i dag gode inntekter fra sistnevnte. 

Etter å ha fått varslet satt leder av NO, Hilde Lyng med bistand av juridisk rådgiver, Astrid Storrusten, seg ned og sendte en advarsel til foreningens medlemmer. Her heter det blant annet:

— Å undertegne kontrakt med Storytel Sverige på premissene som per i dag er fremlagt, innebærer ikke bare å underby kolleger, men også å gi Storytel Sverige et konkurransefortrinn fremfor medlemmene i Forleggerforeningen, som er forpliktet til å følge Avtale om normalkontrakt for oversettelser, fremforhandlet mellom oversetterforeningene og Forleggerforeningen. Vi vil fraråde at det inngås avtaler som baserer seg på premissene i kontrakten Storytel Sverige legger frem. (…) Denne type frikjøp av opphavsrettigheter er fremmed på litteraturfeltet, og skribentorganisasjonene har sterke prinsipielle innvendinger mot slike avtaler. Vi ber alle som blir kontaktet av Storytel Sverige vedrørende oppdrag om å ta direkte kontakt med oss.

Skrivet fra Oversetterforeningen er senere blitt sendt ut som advarsel også via de andre forfatterforeningene, uten at BOK365 har informasjon om at andre enn oversettere er blitt kontaktet.

Storytel Norge ikke informert

Daglig leder i Storytel Norge, Håkon Haavik, er forbauset over fremgangsmåten: 

— Dette er på ingen måte forankret hos Storytel Norge, og vi er ikke blitt informert om denne fremgangsmåten fra Storytel Sverige. Dette er selvsagt ikke noe vi støtter. 

— Vi er et norsk selskap og vi støtter selvsagt fullt opp om normalkontraktene.

— Vil du gå videre med dette internt?

— Selvsagt er dette en sak jeg umiddelbart vil måtte ta opp internt i konsernet. 

Storytel Norge AS er eiet med like andeler av Storytel Sverige og Cappelen Damm