Minnepris til Aina Villanger

Aina Villanger Foto: Baard Henriksen

Poet er den åttende mottakeren av Stig Sæterbakkens minnepris.

«Også årets mottaker av Stig Sæterbakkens minnepris skriver dikt om menneskets plass i naturen, om drift og (selv)skapelse, om visjoner og utvikling. Samtidig konstruerer hver av hennes diktsamlinger sin verden. En slik egenrådighet rimer fint med statuttene for Stig Sæterbakkens minnepris, der det står at prisen skal gå til «en forfatter med overbevisende litterære kvaliteter, originalitet og mot til å skape sine egne prosjekter» – eller sagt med en linje fra årets prisvinner, til «en spirans stemme i gryans sang», skriver juryen.

Juryen har bestått av Hilde Slåtto, Carina Elisabeth Beddari og Inghill Johansen.

Tre samlinger

Aina Villanger er født i Skien i 1979. Hennes diktutgivelser kan karakteriseres ved sine kosmiske, nærmest wergelandske anslag, ved at de rommer kunnskap om alt fra middelalderen til moderne biologi. Men tross kunnskapstilfanget framgår det tydelig at kroppslig nærvær er vel så viktig som historiske fakta i Villangers dikt. Hennes debutdiktsamling, Langsang. et flytans habitat (2012), åpner med en fødsel, og gjennom boken spores både individets og universets utvikling.

Sin andre utgivelse, Baugeids bok (2017), vier hun til den norske middelalderkvinnen Baugeid Dagsdatter, fra historien kjent som Gimsøy klosters første kvinnelige forstander.

 

I hennes nye og foreløpig siste diktsamling, Nattnød (2019), kommer Villanger igjen tilbake til det nye livet, til fødselen. Nattnød rommer en refleksjon over forholdet mellom mor og barn, uttrykt i en lang, grublende monolog der dikter-jeget skildrer sin morserfaring og går i dialog med andre tenkere. Hun baler med spørsmål om arv og avhengighet – om hvorvidt mennesket lar seg styre av sinn eller drift, og om de to lar seg skille.

Tidligere vinnere er: 

2012: Mette Karslvik

2013: Jan Roar Leikvoll

2014: Kristin Berget

2015: Tina Åmodt

2016: Morten Langeland

2017: Cathrine Knudsen

2018: Bjørn Vatne