– Mindre nedgang enn ventet

- Positive signaler inn i "Bokåret 2019", mener Forleggerforeningens Kristenn Einarsson om 2018-tallene, som ender pent i pluss for norsk skjønnlitteratur. Den oversatte skjønnlitteraturen er inne i en lengre negativ trend.

NB: Denne artikkelen er basert på galt rapporterte tall fra Forleggerforeningen. Se korrigerte tall i ny sak her.

– Det har vært spennende å følge den kraftige innspurten i boksalget i 2018. Etter et svakt første halvår, gir disse tallene positive signaler når vi går inn i en offensiv for boklesningen gjennom satsningen på «Bokåret 2019». Undersøkelsene viser at leserne vil lese mer, vår utfordring er å bidra til nettopp dette, kommenterer Kristenn Einarsson, administrerende direktør i Forleggerforeningen på utviklingen.

Ned 3,3 prosent

Forlagenes totale omsetning for 2018 viser en nedgang på 3,3 prosent (61 mill. kroner), sammenlignet med året før. Det er omsetningen fra salg av lærebøker som står for nedgangen. Dette kan vi lese av Forleggerforeningens månedsstatistikk per desember 2018.

Salget av papirbøker innen skjønnlitteratur og sakprosa holder seg stabilt, med en tilbakegang i 2018 på 0,2 prosent (2,4 mill. kroner). Digitale utgivelser i samme utgivelsesgrupper viser en tilbakegang på 5,5 millioner kroner, eller fem prosent, men tallene inkluderer ikke omsetning fra strømmetjenestene. Forleggerforeningen forventer at den kraftige økningen i omsetning fra strømmetjenester som vi så i 2017 fortsatte inn i 2018, og at den samlede omsetningen fra salg av skjønnlitteratur og sakprosa i 2018 vil overstige tallene for 2017.

Norsk skjønnlitteratur i pluss

Ser vi på de enkelte bokgruppene, er det en gledelig utvikling for norsk skjønnlitteratur, hvor både voksenlitteraturen (+ 5 prosent) og barnebøkene (+ 15,5 prosent) går i pluss. Maja Lunde og Lisa Aisatos Snøsøsteren bidrar selvsagt betydelig til den sistnevnte økningen – og oppveier nedgangen til de tre øvrige barnebok-gruppene. Ellers er det verdt å merke seg at oversatt skjønnlitteratur er inne i en langsiktig sterkt negativ trend – med tredje strake år med betydelig dropp i omsetningen.

Lærebok-minus

Lærebokmarkedet viser en reduksjon på 70 mill. kroner (14,2 prosent). Denne nedgangen må ses i sammenheng med at det vil komme nye læreplaner både for grunnskole og videregående skole fra høsten 2020. Dette gir redusert salg av skolebøker i 2018 og 2019, mens det forventes omsetningsøkning fra salg av læremidler i 2020 og årene etter.

Månedsstatistikken viser tall ut fra distributør for forlag som er medlemmer i Forleggerforeningen.

 

Bokgruppene i 2018

(Omsetningsutvikling i prosent fra 2017)

Norsk skjønnlitteratur for barn +15,5

Oversatt sakprosa for voksne +14,7

Norsk skjønnlitteratur for voksne +5,0

Norsk sakprosa for voksne -1,3

Oversatt skjønnlitteratur for barn -10,9

Oversatt sakprosa for barn -11,4

Norsk sakprosa for barn -13,8

Oversatt skjønnlitteratur for voksne -20,5