Milliongave til Litteraturhuset

– Vi er svært takknemlige, sier Andreas Wiese. Sparebankstiftelsen gir 3,2 millioner til Litteraturhuset i Oslo, for å styrke arbeidet ut mot barn og unge.

Styret i Sparebankstiftelsen DNB har besluttet å gi Litteraturhuset en gave på 3,2 millioner kroner til forfattermøter og formidling til skoler over de neste tre årene.

Den sjenerøse gaven gjør det mulig å fortsette og utvide Litteraturhusets tilbud av forfattermøter til barn og unge.

– Gaven fra Sparebankstiftelsen er en stor anerkjennelse av vårt arbeid for litteraturformidling til barn og unge, og vi er svært takknemlige, sier Andreas Wiese, daglig leder på Litteraturhuset i Oslo.

– Suksessen med forfattermøtene viser hva som kan oppnås når gaver fra private stiftelser som Sparebankstiftelsen DNB kombineres med bevilgningene fra Kulturdepartementet og Oslo kommune, sier Wiese.

 

– Tar et stort ansvar

Litteraturhuset utvider tilbudet og kan nå tilby et kontinuerlig tilbud med forfattermøter til barn og ungdom, fra 1.-4. klasse, via 5.-7. klasse, til ungdomskoler og til de videregående skolene i Oslo og Akershus. Dette har vist seg å være svært populære tiltak: I fjor var mer en 6 000 elever på besøk, tallet har økt med over 20 prosent årlig.

– Sparebankstiftelsen DNB ser at Litteraturhuset tar et stort ansvar i å vise barn og unge vei inn i litteraturen. Dette passer godt sammen med våre mål om å tilgjengeliggjøre kunst og kultur av høy kvalitet, støtte gode formidlingstiltak og å styrke møteplassene mellom publikum og kunsten, sier Birthe M. Selvaag fra Sparebankstiftelsen DNB.

 

– Tar et stort ansvar

«Elevene blir veldig engasjerte og etter besøkene ser vi at veldig mange av våre elever leser bøkene til forfatteren. Engasjementet er stort blant elevene. Dette er veldig positivt for våre elever og det øker leselysten. Da jeg fortalte at vi skulle på forfatterbesøk 6. oktober jublet klassen, så dette er noe de setter pris på.» skrev Mariann Molid Domaas og Ketil Hummelvoll, lærere på Seterbråten skole til Litteraturhuset etter et forfattermøte i fjor.

Forfattermøtene gir elevene både et møte med bøkene og en innsikt i forfatternes arbeidsmåter. I år tilbys skoleklasser fra Oslo og Akershus forfattermøter med forfattere som A. Audhild Solberg, Maja Lunde og Tegne-Hanne, Josef Yohannes, Kamilla Kuhn, Erlend Loe, Aina Basso, Birger Emanuelsen, Alexander Løken, Jørn Lier Horst og Hans Jørgen Sandnes. Forfattere som Marte Michelet og Vigdis Hjorth har også samlet mange fulle hus.

Årets gave er en fortsettelse og utvidelse av den treårige gaven Litteraturhuset mottok av Sparebankstiftelsen DNB til barne- og ungdomsarbeid i 2013-15.

 

Hovedbildet: Litteraturhusets leder Andreas Wiese og Birthe M. Selvaag i Sparebankstiftelsen DNB. (Foto: Bilge Öner)