Mentor snart historie

Jannicke Hernes fra Bokbasen og Tin Spanja, ansvarlig for skjønnlitteratur hos Norli Universitetsgata

I alle landets bokhandlere er Mentor erstattet av Bokbasen Søk. — Snart følger utgiverne etter og i slutten av mai er det ugjenkallelig slutt for Mentor, sier Erik Skadal Pedersen, produktsjef i Bokbasen.

Bokbasen bytter ut teknologien knyttet til mottak, foredling og distribusjon av metadata. Nå er Mentor erstattet av Bokbasen Søk i de fleste av landets bokhandlere.

— Lanseringen av Bokbasen Søk er den første av flere fra Bokbasen denne våren, opplyser administrerende direktør i Bokbasen, Tone Løyland.

Nesten alle med en viss tilknytning til bokbransjen har et forhold til Mentor, enten fra utgiversiden, hvor Mentor blir brukt til å registrere metadata om utgivelsene, eller på forhandlersiden hvor Mentor har vært det foretrukne søkeverktøyet i møte med kundene.

— I slutten av mai er det ugjenkallelig slutt for Mentors virke i den norske litteraturbransjen, fastslår produktsjef, Erik Skadal Pedersen.

Prosessen

— Det var med en viss ærefrykt vi erstattet Mentor med Bokbasen Søk. Både bokhandlere og utgivere har fra første stund gitt uttrykk for at Mentor er viktig for dem i deres daglige virke. Vi har gjerne blitt møtt med tilbakemeldingen «vi elsker Mentor!» når vi har opprettet kontakt. Vi har fokusert på å sikre kjernefunksjonaliteten, altså å finne rett bok til kunden, og bygget ut tjenesten fortløpende basert på faktiske tilbakemeldinger fra bokhandel, sier Pedersen.

— Bokbasen involverte meg tidlig i prosessen. De har vært lydhøre for mine behov, sier Tin Spanja, som er ansvarlig for skjønnlitteratur hos Norli i Universitetsgaten. Nan Alice Espeseth, butikksjef ved ARK Aker Brygge, legger til at også mange av deres innspill har blitt til faktisk funksjonalitet i Bokbasen Søk:

— Det har det vært kort vei fra ønske til funksjonalitet, Bokbasen har reagert raskt når vi har meldt ifra om våre behov, forteller hun.

Utgivere rulles på

Bokbasen Søk er lansert og er nå i drift. Men ifølge produktsjef Erik Skadal Pedersen er det kun et fåtall bokhandlere som nå har tilgang til både Mentor og Bokbasen Søk, dette fordi disse venter på spesifikk tilleggsfunksjonalitet som er viktige for dem:

— Vårt hovedfokus blir med dette Bokbasen Meta, utgivernes tjeneste for registrering av metadata. Alle utgivere med distributør er invitert til å ta tjenesten i bruk og innen 17. mai ruller vi på alle utgivere med egen distribusjon.

— I løpet av mai vil vi sette opp en rekke teams-møter der forlagene kan få innsikt og svar på spørsmål, opplyser Pedersen.

— 2024 er et veldig spennende år for oss i Bokbasen, men også for store deler av bransjen som vil oppleve at vi søker kontakt og skaper nye, og bedre løsninger. I enkelte perioder vil kanskje noen tjenester ikke oppleves som like bra, men mye vil bli mye bedre og vi får en ny infrastruktur som raskere vil kunne tilby nye muligheter for alle, avslutter Tone Løyland.

Om Bokbasen

Bokbasen AS utvikler og tilbyr teknologi og infrastrukturløsninger inkludert digital distribusjon til bokbransjen. Selskapet produserer, kvalitetssikrer og beriker metadata om alle utgivelser i Norge. Bokbasen bidrar til økt synlighet, enklere gjenfinning og reduserer gjennom dette etableringshindre for deltakelse for alle bransjens aktører.

Bokbasen er eid av Gyldendal ASA, Cappelen Damm AS, Aschehoug AS, Akademika, Sentraldistribusjon, Forlagssentralen, Ark, Norli og Fri Bokhandel.