Melder seg ut av prinsipp

Kristenn Einarsson.

Forleggerforeningen har fattet prinsippvedtak om utmelding av den internasjonale forleggerforening.

Vedtaket om utmelding kommer etter at den internasjonale forleggerforeningen (IPA) nylig vedtok å innlemme foreningene i Saudi-Arabia og Kina som medlemmer.

 

På generalforsamlingen til den internasjonale forleggerforeningen, som ble avholdt under bokmessen i Frankfurt nylig, ble forleggerforeninger fra Bangladesh, Hellas, Tunisia, Peru, Slovenia, Saudi-Arabia og Kina opptatt som medlemmer.

I en pressemelding fra Den norske forleggerforeningen heter det:

«Komiteen som behandler medlemskapssøknader anbefalte å si ja til alle disse forleggerforeningene, mens foreningens «Freedom to publish-komite» anbefalte at forleggerforeningene i Saudi-Arabia og Kina ikke burde tas opp som medlemmer.

Innlemmelsen av Kina og Saudi-Arabia utfordrer IPA’s stemme i arbeidet for ytringsfriheten (Freedom to Publish). Derfor har Den norske Forleggerforening fattet et prinsippvedtak om å melde seg ut av den internasjonale forleggerforening.»

 

Vil  samarbeide om endringskrav

Vedtektene til IPA tilsier at en utmelding først kan skje ved utløpet av 2016. I mellomtiden vil Den norske Forleggerforening samarbeide med andre nasjonale forleggerforeninger som er bekymret over utviklingen, og forsøke å bli enige om endringskrav overfor IPA.

«Et eventuelt fortsatt medlemskap for oss etter 2016 forutsetter nødvendige endringer, slik at IPA med troverdighet kan sies å være en organisasjon som har «freedom to publish» som et av sine viktigste mål og at det stilles krav til alle medlemmer om å praktisere i henhold til dette, skriver foreningen.» skriver Forleggerforeningen i pressemeldingen.