Melder Cappelen Damm til Konkurransetilsynet

EBok.no-sjef Lene Røren

Ebok.no mener at Cappelen Damm misbruker sin ledende posisjon ved å kreve urimelig høye priser for å levere lydbøker.

Vigmostad&Bjørkes strømmetjeneste Ebok.no Pluss klager nå Cappelen Damm inn for Konkurransetilsynet. Dette skriver Dagens Næringsliv. Årsaken er at Ebok.no mener Cappelen Damm har trenert leveringen av lydbøker til tjenesten gjennom mer enn to år, sier daglig leder Lene Røren i Ebok.no til avisa.

Kun 1000 abonnenter

Ebok.no mener at Cappelen Damm misbruker sin ledende posisjon i forlags-Norge ved å kreve urimelig høye priser for å levere lydbøker til Ebok.no Pluss. I følge Dagens Næringsliv har Vigmostad&Bjørkes strømmetjeneste ikke mer enn rundt 1000 abonnenter. Til sammenligning har Cappelen Damms deleide strømmetjeneste Storytel Norge AS, over 100 000 abonnenter, mens Aschehoug og Gyldendals strømmetjeneste Fabel har passert 50 000.

Umuliggjør lønnsomhet

Dagens Næringsliv skriver at avisa vet at Ebok.no Pluss skal ha blitt presentert et kontraktsforslag i desember 2017 hvor Cappelen Damm ønsket en årlig minimumsbetaling på syv millioner kroner for tilgang til forlagets digitale bokbibliotek. Beløpet skulle betales «uavhengig av faktisk inntekt fra tjenesten, og begrenset til en ettårig avtale». Disse betingelsene mener Ebok.no er urimelige, fordi de vil «umuliggjøre forsvarlig lønnsomhet» – og i praksis dermed er en ulovlig leveringsnektelse.

Ikke et ultimatum

Tom Harald Jenssen konsernsjef i Cappelen Damm, avviser i en e-post til Dagens Næringsliv at forlaget misbruker sin dominerende markedsstilling. Han skriver videre at Cappelen Damm er trygg på at dette også vil bli Konkurransetilsynets konklusjon. Kontraktsforslaget som ble presentert Ebok.no var ment som et forhandlingsutspill, men Jenssen bekrefter at forlaget har stilt krav om en minstebetaling. Dette var imidlertid ikke et ultimatum, men som et første forhandlingsutspill, skriver Jenssen til DN. Jenssen beklager videre at Ebok har gått til Konkurransetilsynet uten først å gå i dialog eller forhandling med forlaget.