«Mein Kampf»-nyutgivelse i Tyskland

«Mein Kampf» skal igjen gjøres tilgjengelig hos tyske bokhandlere. Kritikken har ikke latt vente på seg.

På nyåret 2016 vil Mein Kampf igjen være å finne i tyske bokhandlerhyller, for første gang på 70 år.

Adolf Hitlers livsverk og nazistenes manifest Mein Kampf har siden slutten av andre verdenskrig vært underlagt et forbud mot nye opptrykk i Tyskland. Den nye utgaven av nazistenes bibel blir av utgiveren presentert som et verk av historisk viktighet, og er planlagt å ha betydelige innslag av redaksjonelle kommentarer, analyser og kritiske synspunkt.

 

Opphavsretten utløper

Forbudet om gjenutgivelsen er frem til nå blitt opprettholdt av den tyske delstaten Bayern. Delstaten overtok opphavsretten til verket etter Hitlers død, ettersom han selv ikke hadde noen arvinger. Det er på 70 år ikke blitt gitt noen tillatelse til nye opplag av boken.

Selv om delstaten har blokkert flere forsøk på ulovlige utgivelser av boken, har verket utkommet i flere piratutgaver i andre land og har lovlig blitt solgt gjennom flere antikvariat.

 

Hitler

 

Viktig historisk verk eller hatpropaganda?

Årsaken til at det tyske folk nå kan forvente en nyutgivelse av nazi-bibelen er at opphavsrettighetene utløper 31. desember 2015, og den første nyutgivelsen er klar for lansering tidlig på nyåret.

Den nye utgaven blir utarbeidet og utgitt av Det samtidshistoriske Instituttet i München, og vil være et betydelig utvidet 2000 siders verk, i stor grad bestående av kritikk og redaksjonelle kommentarer. Instituttet forsvarer utgivelsen med at Mein Kampf er et viktig historisk verk og en viktig utgivelse i utdannelsesmessig øyemed.

 

Hitlers stemme fra graven?

Kritikken har ikke latt vente på seg. Mange av innvendingene baserer seg på at det er de tyske skattebetalerne som betaler for nyutgivelsen, etter som instituttet som utgir den drives av statsstøtte. Det er dermed de tyske borgerne som betaler for at en av verdens verste diktatorer, og Tysklands største skamplett, igjen skal få ytre sine hatefulle meninger til offentligheten.

Den planlagte nyutgivelsen har allerede skapt sterk debatt, både i hjemlandet og utenfor de tyske landegrensene. En stor del av kritikken kretser rundt at Mein Kampf utkommer på en tid hvor man ser en økende antisemittisme i Europa.

«Denne boken er ond; det er den verste antisemittiske pamfletten og en guidebok for Holocaust», uttalte Charlotte Knobloch, leder for det jødiske samfunnet i München, til The Washington Post.

 

Nazistenes håndbok

Adolf Hitler skrev Mein Kampf mens han satt i fengsel etter det mislykkede “ølhallkuppet” i november 1923. Tekstene hans ble først utgitt i to bind, i 1925 og 1926, og ble senere utgitt samlet i en og samme bok. Mange mener boken la grunnlaget for hva som senere ble Holocaust. Verket, som tidvis er svært repetitivt og med en rekke usammenhengende tirader, er prakket av antisemittisk propaganda.

Boken var svært utbredt i Nazi-Tyskland under Hitlers regime, og flere tyske byer ga kopier av boken til nygifte som bryllupsgaver. Innen 1943 var den trykket i hele 10 millioner eksemplarer.

 

Min_kamp

 

Norsk gjenutgivelse?

Også i vårt eget hjemland utløper opphavsretten i år, etter som også norsk lov om opphavsrett til åndsverk opererer med 70 år etter opphavsmannens død. Spørsmålet er da om noen norske forlag ønsker å utgi nazistenes-pamflett. Boken ble sist utgitt i norsk oversettelse i 1941, da av J. M. Stenersen forlag. Forlaget har uttalt at det ikke er aktuelt å utgi boken på nytt. Ingen andre norske forlag har heller meldt sin interesse.