Mediepris til Iraki, Straume og Nærø

Riksmålsforbundet gir årets TV-pris til Rima Iraki, Gullpennen til Sturle Scholz Nærø og Lytterprisen til Anne Cathrine Straume. (Foto: Julia Marie Naglestad / NRK, Dan P. Neegaard / Aftenposten, Javier Auris / NRK)

Riksmålsforbundets mediepriser går i år til Aftenpostens journalist Sturle Scholz Nærø, Dagsrevyens programleder Rima Iraki og litteraturkritiker Anne Cathrine Straume i NRK Radio.

På hver sin måte bruker prisvinnerne språket forbilledlig, mener Riksmålsforbundets juryer. I tildelingen av Gullpennen legger juryen vekt på personlig stil og nyanserikdom, og Sturle Scholz Nærø hedres for å gi hverdagsjournalistikken et ekstra løft.

– Årets gullpenn tilhører en sjelden gruppe journalister med en så særegen og ekvilibristisk penn at man ikke trenger å lese bylinen for å vite hvem som står bak, enten det er korte værrapporter eller større featurereportasjer, sier juryleder Tom Egeland.

– Effektiv, uten jåleri

Lytterprisen og TV-prisens lange historie strekker seg tilbake helt til 1960. Årets pris går til programleder Rima Iraki i NRK Dagsrevyen, og juryen berømmer hennes klare og tydelige talespråk og behagelige fremføring.

– Rima Iraki utmerker seg med effektiv formidling uten jåleri. Gjennom treffsikker språkbruk får hun frem nyanser i viktige temaer uten at seere faller av lasset på grunn av fremmedord eller annet fiksfakseri, sier juryleder Hans Rossiné.

– Kan høre hun smiler

Lytterpris-vinner Anne Cathrine Straume er litteraturkritiker og kulturjournalist i NRK Radio og får skryt av juryen for sin «fargerike, frodige og stødige bruk av moderne riksmål, også kalt moderat bokmål.»

– Det sies om Anne Cathrine Straume at man kan høre det gjennom eteren når hun smiler. Hun formidler sitt innhold med smittende entusiasme og fortellerglede, mens alvoret blir tilsvarende stort når hun vender tommelen ned, uttaler juryleder Kalle Lisberg.

På grunn av koronarestriksjonene er det usikkert når prisoverrekkelsene kan finne sted, men det vil skje så snart forholdene tillater det, opplyser Riksmålsforbundet.