Masseoppsigelser i USA

DRAMA I KULISSENE: Det kommer nye bud på BN, ifølge Wall Street Journal.

Den amerikanske bokhandlerkjeden Barnes & Noble skal si opp 1800 fast ansatte og med det spare 40 millioner dollar.

Årsaken er at kjeden, med i alt 26 000 ansatte, har merket en klar nedgang i salg i butikk og ikke har lykkes med å kompensere for det gjennom økt nettsalg. Det melder CNBC og det svenske nettstedet Boktugg.

Svikt i julehandelen

I 2017 ga julehandelen i kjedens butikker seks prosent lavere omsetning enn året før. Samtidig gikk også nettsalget ned med 4,5 prosent. Det er den dårlige julehandelen i fjor som brukes som argument for nedskjæringene.

– Barnes & Noble har gått gjennom alle aspekter i virksomheten, inkludert bemanningsmodellen. På grunn av svikten i julesalget tilpasser vi nå personalstyrken så den dekker det behovet vi nå har. Når markedet snur vil vi justere tilsvarende, sier en representant for selskapet til tv-kanalen CNBC.

Oppsagt uten varsel

Ansatte med opptil tyve års fartstid i kjeden fikk beskjed om at de var oppsagt da de kom på jobben mandag i forrige uke. Og her er det ikke snakk om noen sluttpakke når jobben ryker. To ukers lønn og oppfordring om å søke deltidsjobbene som skal utlyses i konsernet senere, var det de fikk med seg ut døren.

Barnes & Noble har ikke bekreftet hvor mange heltidsansatte som sies opp, men så vidt Boktugg forstår skal alle kjedens 632 butikker ha kvittet seg med flere ansatte, i alt 1800 personer. Det tilsvarer ca syv prosent av arbeidsstokken.

For femten år siden hadde Barnes & Noble omkring 56 000 ansatte, og kjeden hadde på det meste 730 bokhandler.

– Godt rustet i Ark

Godt rustet: Linda Frid Andresen

– Tiltagende kanalglidning, digitalisering av varehandelen og endringsbehov knyttet til dette kommer forhåpentligvis ikke som en overraskelse på noen, sier administrerende direktør i Ark, Linda Frid Andresen, til BOK365 i en kommentar til oppsigelsene i USA. – Noen av de utenlandske kjedene har store destinasjonsbutikker og står sannsynligvis noe mer utsatt til for disse bevegelsene.

– Noen fare for at noe lignende kan skje i Ark? 

– Markedet og kundeadferden utvikler seg raskt og konkurransen er økende. ARK har hatt en offensiv multikanalsstrategi over flere år. Vi har fått en sterk posisjon også på nett, og står godt rustet slik vi vurderer det. Optimalisering er et naturlig og løpende arbeid i ARK. Vi har store ambisjoner for å utvikle og styrke driften vår videre. Vi er også svært fornøyd med julehandelen i 2017, sier Linda Frid Andresen.

Følger utviklingen  

Norli-direktør John Thomasgaard sier at julen 2017 faktisk var bedre enn resten av året, som hadde en tilbakegang på ca fem prosent i forhold til 2016.

– Vi følger jo med interesse utviklingen i andre land, det er alltid noe å lære av det. Samtidig er det store forskjeller, og Barnes & Noble driver i hovedsak gigantiske butikker med flere etasjer, café osv. Slik sett er det sannsynligvis ikke alt som er like lønnsomt og det er mye kostnader å ta av, sier Thomasgaard.
 
Følger utviklingen: John Thomasgaard. Foto: Vebjørn Rogne

Strategien følger markedet

Thomasgaard innrømmer at de regner med en nedgang i bokmarkedet i tiden som kommer, og sier at Norlis strategi vil basere seg på det.
– Vi skal selge så mye bøker som mulig og satser fortsatt massivt på stort utvalg og stor distribusjon gjennom hele vår butikknett. Dette må vi gjøre på en lønnsom måte. Samtidig må andre kategorier bidra noe mer enn før.
– Noen fare for nedbemanning som følge av dette?
– Vi har kompakte og kostnadseffektive butikker som i hovedsak har tilfredsstillende lønnsomhet og vi har ingen planer om spesielle eller store kostnadskutt. Vi trimmer og effektiviserer løpende. Det betyr at vi reduserer kostnadsbasen litt hvert år, og at vi  jobber med å utvikle og tilpasse butikknettet kontinuerlig, sier Thomasgaard.