Månedsstatistikken: Gode mai-tall

Lucinda Riley. Foto: Lana Pinho

Forleggerforeningens tall for bokomsetningen i mai er jevnt over gode, men pocketboka faller kraftig. Lucinda Riley redder skjønnlitteraturen.

Bokomsetningen etter årets fem første måneder viser i det store bra tall. Totalt viser omsetningen en oppgang på 5,6 prosent. Grunnet sviktende pocketsalg, faller likevel allmennbok med 4,6 prosentpoeng.

Bra vekst for læreboka

Skole- og lærebøker er bokgruppene som viser størst framgang. Årsaken er i hovedsak fjorårets igangsettelse av fagreformen. Omsetningen for grunnskolen øker med 15 millioner kroner, tilsvarende 64 prosent, i forhold til i fjor. For videregående utgjør økningen 12 millioner, tilsvarende 52 prosent.

Også lærebøker viser oppgang. Her er veksten på 13 millioner, nesten 20 prosent.

Medvind for norsk sakprosa 

Gledelig er det at sakprosaen er i vinden. En oppgang på nesten 20 prosent er å omregne til over 12 millioner kroner. Dessverre faller oversatt sakprosa, men for bokgruppa som helhet ligger framgangen likevel tett oppunder 10 prosentpoeng.

Sakprosaomsetningen samlet er ved utgangen av mai 111 millioner kroner.

Lucinda redder skjønnlitteraturen

Oppgangen for skjønnlitteraturen er halvparten av den for sakprosa. Redningskvinnen heter Lucinda Riley. Ved utgangen av april viste oversatt skjønnlitteratur et fall på hele 25 prosent. Ved utløpet av mai har Lucinda, nesten på egen hånd, snudd nedgangen til en oppgang på 2 prosent. Oversatt skjønnlitteratur viser etter dette en omsetning på noe over 40 millioner.

Omsetningen av skjønnlitteratur utgjør med dette litt over 120 millioner.

Pocketboka i trøbbel

Som tidligere i år er det atter pocketboka som tynger. Omsetningssvikten beløper seg til hele 26 millioner kroner. Dette gir en nedgang på over 30 prosent til en samlet totalomsetning på kun 57 millioner kroner.

Corona-nedstengningen av bokhandlene har helt sikkert hatt mye å si for fallet. Den markant største på pocketboksalg er ARK-kjeden. De fleste regner dog med at  oppgangen for strømmetjenestene er med på å kannibalisere etterspørselen etter pocketbøker.

Tall for strømmetjenestene får vi kun kvartalsvis. Oppgangen for strømming etter første kvartal tilsier at denne ikke er stor nok til å kompensere for pocket-nedgangen.

Bokomsetningen for årets fem første måneder vil erfaringsmessig ikke utgjøre mer enn en fjerdedel av årets samlede omsetning.

Les også: Allmennbok ned i første kvartal