Allmennbok ned i første kvartal

Lydbøker - foto Lucian 3D - iStock

Godt på overtid har vi endelig fått tallene for allmennbok og strømming for første kvartal i år.

Strømmetallene for første kvartal 2021 har i år latt vente på seg. Nå er de imidlertid endelig på bordet. Dette samtidig som at Forleggerforeningen rapporterer allmennbokomsetningen for samme periode.

Tallene viser at forlagsinntektene fra allmennbokmarkedet, inklusive strømming, viser en nedgang på 3,3 prosent sammenlignet med samme periode i 2020.

Svakere vekst for strømmeinntektene

Det mest overraskende å lese ut av tallene er den dempede veksten for lydbokstrømmingen. Antall lyttinger viser fortsatt sterk vekst med en oppgang på 32 prosent fra samme periode i fjor. Det som er noe uroende er imidlertid at de tilhørende forlagsinntektene kun viser en økning på litt over 11 prosent.

En forklaring på manglende samsvar mellom antall lyttinger og inntektene er selvsagt at abonnentene nå lytter til flere bøker per abonnement. Det er i så fall dårlig nytt for rettighetshaverne. Videre er det å merke seg at antall lyttinger i kostnadsfrie prøveperioder er inkludert, men antagelig er dette kostnader som påføres strømmetjenesten og ikke forlagene. Det er også mulig at flere strømmekunder utnytter rimeligere abonnementtilbud, for eksempel via familieabonnement.

En medvirkende årsak kan også være at tallene ikke er direkte sammenlignbare med fjoråret. Etter nyttår har Gyldendal, Aschehoug og Oktober hentet hjem sine lydbokrettigheter fra Lydbokforlaget (Fabel). Det kan tenkes at dette har medført endringer i måten tallene rapporteres på, uten at dette er noe vi har kunnet få bekreftet.

Uansett er den dempede veksten påtagelig. I fjor rapporterte forlagene en økning i strømmeinntektene på 45 prosent, mens det i år altså kun meldes om 11 prosent. Dette gir en samlet inntekt for forlagene på 60 millioner kroner.

Overraskende nedgang for e-boka

Noe skuffende er det også at e-bok salget faller. Antall solgte e-bøker var ned hele 12 prosent, mens forlagsinntektene ikke falt mer enn litt under 3 prosentpoeng. E-boka utgjør imidlertid kun en femtedel av strømmeinntektene til forlagene.

I sum betyr dette at de digitale inntektenes andel av det totale allmennboksalget ikke øker mer enn med 3 prosent til 29 prosent.

Som vi tidligere har rapportert er det pocketsalget som svir. Nedgangen i første kvartal er på hele 35 prosent å regne. Samlede forlagsinntekter av pocketsalg utgjør med dette ikke mer enn 37 millioner kroner, en nedgang på hele 18 millioner fra i fjor. Veksten i strømmeinntektene utligner ikke fallet i inntekter fra pocketboka.

Allmennbok inkluderer ikke skole- og lærebøker. For disse bokgruppene var tallene langt mer positive etter første kvartal.

Les også: Solid førstekvartal