Løsning på Horst-Gyldendal-konflikten

Lydbokopprør
LYDBOK-OPPRØR: Fra venstre Tom Kristensen, Jørn Lier Horst, advokat Jon Wessel-Aas, Unni Lindell og Tom Egeland (foto: Magne Risnes)

SISTE: Forlik i lydboksaken mellom Jørn Lier Horst og Gyldendal - Bonnier overtar Horsts katalog.

Ankesaken mellom Gyldendal og Lydbokforlaget mot Jørn Lier Horst for oppsigelse av lydbokrettigheter, heves med et forlik. Begge parter er tilfreds med at man nå kan avslutte saken og å gå videre.

Tingretten ga i april i fjor Jørn Lier Horst medhold i oppsigelse av åtte lydbokrettigheter – titler som Gyldendal og Lydbokforlaget mente de fortsatt hadde rettighetene til.

– Partene har gått i dialog med et ønske om å kunne legge saken bak seg og drive med det vi alle ønsker, nemlig å skape god litteratur og godt innhold. Det er til beste for alle parter at vi har kommet til en omforent løsning utenfor rettssalen, sier administrerende direktør i Gyldendal Norsk Forlag, Arne Magnus. Han viser til at det etter at saken ble anket, kom på plass en normalkontrakt for lyd som inkluderer strømming, og at de prinsipielle spørsmålene i saken dermed ble avklart.

– Nå ser vi fremover

Konflikten om gyldigheten av oppsigelsene er løst ved at Jørn Lier Horsts nåværende forlag, Bonnier Norsk Forlag, kjøpte rettighetene til hele Horsts katalog fra tiden han var på Gyldendal. Partene vil nå informere retten om at de har forlikt saken.

– Jeg er svært glad for at jeg kan legge denne konflikten med Gyldendal bak meg. Nå er vi vel forlikt og kan se fremover. Samtidig vil jeg rette en stor takk til Gyldendal for mange gode år der, og for en konstruktiv dialog som til slutt endte i en løsning som er god for alle, sier Horst.

– Konstruktive forhandlinger

Bonnier var ikke part i rettsaken og konflikten, men er glade for at saken nå har funnet en løsning.

– Forhandlingene med Gyldendal har vært konstruktive, og vi ser frem til å konkurrere videre i bokmarkedet med gjensidig respekt. Det er godt at partene er forlikt, og det er godt å kunne jobbe med hele Jørns forfatterskap samlet hos oss, sier administrerende direktør i Bonnier Norsk Forlag, Alexander Even Henriksen.

– Forliket vi nå har inngått omfatter også lydbokrettighetene til titler som Kjell Ola Dahl og Thomas Enger har gitt ut på Gyldendal. Videre titler fra Anne B. Ragde utgitt tid på Tiden, samt en utgivelse Unni Lindell hadde på Gyldendal.

På spørsmål om hva som nå skjer med resten av de omstridte lydbokrettighetene, svarer Henriksen at han ser en snarlig løsning også for disse:

– Med tingrettsdommen og dette forliket, er vi svært optimistiske hva gjelder en omforent løsning også med Aschehoug hva gjelder titler for Tom Egeland, Anne B. Ragde, Unni Lindell og Tom Kristensen, avslutter Bonniers, Alexander Even Henriksen.

 

Les også kommentaren: Lydbok-leven i Sherwoodskogen