LO innstifter litteraturpris

Butikkfasaden på bokhandelen Arbeiderlitteratur. Foto: Fredrikstad og Omegn Historielag)

– Prisen skal øke statusen til arbeiderlitteraturen og løfte frem arbeidsfolks fortellinger, sier LOs førstesekretær Julie Lødrup.

– Prisen skal løfte og synliggjøre arbeiderlitteraturen, og bidra til at arbeiderlitteratur er en hedersbetegnelse, forteller Lødrup.

I forbindelse med arbeiderlitteraturfestivalen Jernrosa Politisk Litteraturfestival, som er blitt arrangert i Odda hvert år siden 2016, kom ideen om at LO oppretter en egen litteraturpris. Dette mener foreningen er en del av deres demokratiprosjekt:

Julie Lodrup (Foto: LO)

– Den synlige og debatterte litteraturen dreier seg i stor grad rundt middelklassens livserfaringer, mens litteratur som løfter frem livene og historiene til vanlige folk stort sett får mindre oppmerksomhet. Å få frem flere fortellinger fra samfunnet vårt er en del av vårt demokratiprosjekt. Arbeidsfolks fortellinger må bli tydeligere i den offentlige samtalen om hvem vi er og hva vi vil med samfunnet vårt, sier Lodrup.

Prisen er på 100.000,- kroner, og den første prisen blir delt ut i mai 2020, på Jernrosa Politisk Litteraturfestival i Odda.

Bruker en bred definisjon

I Sverige er Fackföreningsrörelsens Ivar Lo-prisen blitt delt ut hvert år siden 1986. Prisen er navngitt etter den svenske arbeiderforfatteren Ivar Lo Johansson, og deles ut av et eget styre tilknyttet svensk LO. Norsk LO opplyser at prisen har bidratt til  synliggjøring av svensk arbeiderlitteratur.

Men hva definerer egentlig LO som arbeiderlitteratur i dagens bokmarked?

– Vi vil bruke en bred definisjon av arbeiderlitteratur. Det er litteratur som handler om livene til vanlige folk. Det kan være om en helsefagarbeider i Fauske, fra en byggeplass i Drammen eller fra et kjøpesenter i Sandnes. Det kan handle om oppveksten i en familie med minoritetsbakgrunn der de sliter med å få det til å gå rundt, eller om å være trygdet på bygda. Det kan handle om så mangt, siden arbeiderklasseliv er like komplekse, spennende og levende som middelklassens liv, sier Lodrup.

Vil bli viktig aktør i kulturlivet

– Alle skal kunne lese bøker de kjenner seg igjen i. Og alle skal kunne lese bøker de ikke kjenner seg igjen i. Da kan ikke litteratur være et prosjekt for den kulturelle middelklassen.

LO vil ved å opprette denne prisen forsøke å skape en større anerkjennelse av den norske arbeiderlitteraturen:

– Den skal gjøre forfatterne stolte av sitt virke som arbeiderforfattere, og skape identitet til arbeiderbevegelsen. Den skal skape synlighet og fremme arbeiderlitteratur blant våre medlemmer og generelt i samfunnet, og gjøre LO til en viktigere aktør i kulturlivet.