Kraftig fall for norsk skjønnlitteratur

Bokhøsten virker enn så lenge, savne kioskveltere - i alle fall på norsk skjønn.

MÅNEDSTATISTIKKEN: Forleggerforeningen har publisert forlagenes salgstall for september. Salget av norsk skjønnlitteratur for voksne faller så langt i år urovekkende mye.

Vi er tidlig i bokhøsten, mye kan derfor fortsatt endre seg, men norsk skjønnlitteratur viser så langt i år en nedgang på hele 18 prosent. Forlagenes inntekter fra salg av norsk skjønnlitteratur til voksne viser en omsetning på 74 millioner kroner, en nedgang på nesten 17 millioner fra 2020.

Tilsvarende salgstall for bokgruppa norsk sakprosa for voksne, viser imidlertid fortsatt en økning sammenlignet med fjoråret. Dette selv om vekstraten ble noe dempet av omsetningen i september. Salgstallet er her 158 millioner kroner etter årets ni første måneder, en oppgang på 12 millioner. Norsk sakprosa for voksne selger med dette mer enn det dobbelte av norsk skjønnlitteratur.

Pocketboka kannibalisert

Ser vi på oversatt skjønnlitteratur og sakprosa for voksne, er utviklingen omvendt. Navn som Lucinda Riley, Victoria Hislop og Douglas Stuart gjør sitt til at bokgruppa for oversatt skjønnlitteratur vokser med 4 millioner kroner, til nesten 68 millioner – nesten like mye som det norske avsnittet. Oversatt sakprosa faller imidlertid kraftig til kun 26 millioner, en nedgang på hele 25 prosent, målt i forhold til samme tid i fjor.

Pocketboka er med stor sannsynlighet kannibalisert av lydbokstrømmingen. Salgssvikten for pocketsalget utgjorde ved utløpet av september 25 millioner, dermed ble omsetningen kun 123 millioner kroner – et fall på 17 prosentpoeng.

Samlet gir dette en nedgang for forlagenes salg i allmennbokmarkedet på 5,3 prosent etter tredjekvartal.

Skole og lærebøker redder totalen

Fagreformen i skoleverket redder imidlertid totalomsetningen – også i september. For måneden isolert var salget til grunnskolen opp 28 millioner sammenlignet med september i fjor, og er nå kommet opp i nesten 250 millioner for året som helhet.

Videregående økte med 34 millioner, til 230 millioner, mens lære – og fagbøker økte med 20 millioner kroner til nesten 250 millioner kroner hittil i år.

Bokgruppa «læremidler» viser med dette en samlet vekst på 26 prosentpoeng, og bidrar til at det totale boksalget kan vise til en oppgang på 10 prosent i 2021.

Omdiskuterte digitale læremidler øker sterkt

Månedsstatistikken gir også tall for hva forlagene har fakturert for salg av digitale læremidler i grunn- og videregående skole. Ved utgangen av september utgjorde dette så mye som 202 millioner kroner til grunnskolen, nesten det dobbelte av året før.

Til videregående ble det solgt digitale læremidler for 31 millioner, en økning på 63 prosent fra 2020.

Vi minner også om at forlagenes inntekter fra strømmetjenestene ikke er inkludert i månedsstatistikken. Disse tallene får vi først kvartalsvis mot slutten av oktober, men inntektene fra strømmingen vil helt sikkert mer enn kompensere for bortfallet av inntekter fra pocketboka.

Totalomsetningen blir bra i år

Bransjeøkonomien totalt ser følgelig – justert med strømming og digitale læremidler, ut til å bli svært solid også i det inneværende år.

Les alle tallene her: Salgsoversikt per 30. september 2021