Lefler han med nazismen?

Det mener i hvert fall historiker som gyver løs på Karl Ove Knausgårds skildring av Hitler og Holocaust fem år etter at "Min Kamp 6" kom ut.

– Han bagatelliserer nazismen, avdemoniserer Hitler og ignorerer fakta om Holocaust.

Det hevder historiker Stein Reinhardt Helland om Karl Ove Knausgård i ny artikkel.

 

– Jeg kommer med skarp kritikk, men det er saklig og historiefaglig fundert. Det Karl Ove Knausgård skriver i Min kamp 6, kan ikke få stå uimotsagt, slik det har gjort til nå, sier historikeren til Dagsavisen i dag.

Det er i en artikkel i tidsskriftet Vinduet at Helland, som også er tidligere statssekretær for Arbeiderpartiet, går løs på Knausgårds omtale av Hitler, Holocaust, nazismen og dens fremvekst i Min kamp 6.

Helland skriver i Vinduet at Knausgårds essay inneholder «hyppige positive vurderinger av nazismen», og er «uten kjennskap til og interesse for internasjonal faghistorisk og samfunnsvitenskapelig forskning om tilintetgjørelsen av jødene».

 

Foreløpig bare ute i Norden

Min kamp 6 omslag:Layout 1Til Dagsavisen sier historikeren at han er overrasket over at det Knausgård skrev om andre verdenskrig ble lite diskutert da Min kamp 6 kom ut i 2011. Foreløpig er bind seks bare kommet ut i de nordiske landene, men det er under oversettelse til tysk og engelsk. Kanskje er det grunn til å vente mer rabalder når de foreligger på boken er ute i Tyskland, Storbritannia og USA.

– Ingen historikere har gitt inngående vurderinger av hva Knausgård skriver om de store historiske temaene i det 20. århundre. Motforestillingene har vært på journalistisk grunnlag og så vidt sneiet problemstillingene jeg tar opp, sier Helland, som mener at det 400 sider lange essayet som omtaler Hitler og nazismen midt i Min kamp 6, bør anses som sakprosa og ikke skjønnlitteratur. I det lyset er det grunn til å kritisere det Knausgård skriver, sier Helland til avisen.

Tidsskriftet Vinduet, der Hellands nye kritikk av Knausgård står, kommer ut denne uken. I forrige nummer kom den første av to artikler om temaet. Den kan du lese her.  

 

Tar til motmæle

Karl Ove Knausgård pleier ikke å svare på kritikk, men denne gangen gjør han et unntak og svarer på Stein Reinhardt Hellands angrep i Dagsavisen. Han skriver blant annet:

«Helt avgjørende for å forstå Min kamp 6 er å forstå forskjellen på skjønnlitteratur og sakprosa. Min kamp 6 er ingen avhandling, intet vitenskapelig verk, ingen sakprosabok, men en roman. Den store forskjellen på en avhandling og en roman, såvidt jeg kan se, er at en avhandling er saklig, objektiv, og at dens teser argumenteres rasjonelt for, mens en roman bygger på den delen av virkelighetsforståelsen som akademia utelater: følelsene, stemningene, impulsene, de underbevisste strømningene.»

Du kan leser hele Knausgårds svar i Dagsavisen i dag.