Lærebokpris til Høgblad og Berta

Tone Amalie Nergård Høgblad og Ola Gunhildrud Berta er tildelt Universitetsforlagets lærebokpris for 2016 for prosjektet ”Folkeferd – en innføring i sosialantropologi”.

Tone Amalie Nergård Høgblad og Ola Gunhildrud Berta er begge stipendiater ved Sosialantropologisk institutt ved Universitet i Oslo.

Prisen er på 100 000 kroner og deles hvert år ut til beste lærebokidé innenfor forlagets utgivelsesområder. Vinnerprosjektet blir utgitt på Universitetsforlaget, og prisen deles ut på forlagets sommerfest i juni.

Lettfattelig om antropologi

I Folkeferd – en innføring i sosialantropologi vil forfatterne formidle hva antropologi er på en lettfattelig måte, og målet er å vise hvor tett faget er knyttet til vår egen hverdag. De to tar utgangspunkt i egne erfaringer fra feltarbeid for å belyse noen av antropologiens og feltarbeidets kjerneområder: Høgblads feltarbeid foregikk i Skien, mens Berta dro til Marshalløyene. Forfatterne ønsker å vise hvorfor antropologi er viktig, og hvordan vanlige folks perspektiv kan belyse større, globale spørsmål.

Kreativ og faglig grundig

Dette mener juryen om boken: ”Kreativitet, engasjement, skrivekyndighet og solid faglig grunnlag er stikkord for vinneren av årets Lærebokpris. Årets prisvinnere fanget juryen på en helt spesiell måte, og appellerte og fascinerte fra første stund både i form og innhold. Forfatterne er to unge forskere som på et tidlig tidspunkt i karrieren evner å koble egne forskererfaringer til sentrale teoretiske perspektiver i den fagdisiplinen de studerer, på en kreativ måte.” Juryen har bestått av førsteamanuensis Jorunn Vindegg ved Institutt for sosialfag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, seniorforsker Bjørn Hallvard Samset ved CICERO Senter for klimaforskning og førsteamanuensis Jonas Bakken ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo.