-Krim og «dameromaner» bør ut av innkjøpsordningen

Jon Fosse går ut mot «typisk sjangerlitteratur» i e-post til Dagbladet.

I dag skal Rådsmøtet i Kulturrådet avgjøre om det blir kutt i innkjøpsordningen som   sikrer bøker til bibliotekene, etter at regjeringen har kuttet 10 millioner kroner i støtte til litterære formål i 2014.

I Dagbladet er vår verdenskjente dramatiker Jon Fosse tydelig på hvilke grep han mener må til: «Typisk sjangerlitteratur bør ikkje falla inn under innkjøpsordninga, til dømes krim. Heller ikkje såkalla  «dameromanar» må gjera det,» skriver Jon Fosse i en epost til avisen.

«Det finst eit skilje mellom seriøs litteratur og det som før i tida vart kalla for «kiosklitteratur», til dømes krim, dette skiljet har vorte forsøkt utviska av kulturpolitiske grunnar. Når det gjeld innkjøpsordninga bør det haldast oppe,» skriver Fosse.