–Vi trenger fremtidsvyer, ikke redsel

Vi har fått ti sentrale bokfolk til å gi sin vurdering av de første hundre dagene med Thorhild Widvey (bildet) – og gitt dem frie tøyler en dag i kulturministerens stol.

Kritikk og uro i forhold til kutt-iver og «klønete innblanding» i Kulturrådets anliggender. Klapp på skulderen for signaler om satsing på det digitale og på bibliotekene. Det er noen av tilbakemeldingene fra folk i bokbransjen, når vi ber dem vurdere Thorhild Widveys første hundre dager som kulturminister.

 

Forlagssjef i Samlaget, Edmund Austigard, frykter at en reduksjon i innkjøpsordningen vil gi dårligere vilkår for viktig, smal litteratur:

–Det vil vi som lesarar merke når slike bøker forsvinn, det vil forfattarane merke når inntektene forsvinn.

Han håper at noen av utspillene kun har vært skremmeskudd.

 

«Lite gjennomtenkt»

Hvis han fikk lov til å være statsråd for en dag, ville det vært med følgende programerklæring: –Eg ville sikra vilkåra for utvikling av kunst, tankar og idear, på tvers av alle kulturfelta anten det er litteratur, film eller dans. Eg ville gitt kulturfeltet ein klapp på aksla, sagt godt jobba, kva kan vi gjere betre for å skape optimisme og framtidsvyer, heller enn redsle.

Forfatterforeningens leder, Sigmund Løvåsen, mener statsråden frontkolliderer med regjeringens erklærte mål: –Endringene de til nå har foreslått i litteraturpolitikken har virket lite gjennomtenkt og i strid med regjeringens overordnede mål om å ta særlig hensyn til forfatter og leser.

Som ventet er det heller ikke særlig applaus å hente fra opposisjonen:  –Kulturpolitikken går i feil retning, sier Hege Haukeland Liadal, kulturpolitisk talskvinne for Arbeiderpartiet.

 

Her er svarene til ti sentrale skikkelser i bokbransjen:

 

Kristenn Einarsson, leder av Forleggerforeningen:

Hva er din vurdering av de første hundre dagene med Widvey og Åmås?

–De har spilt en del baller opp i lufta. Nå gjelder det å fange dem på en god måte – gjerne de neste 100 dagene.

Hvis du hadde fått en dag i Widveys stol og vide fullmakter: hva er det første du ville ha gjort?

–Konkludert på ny bokavtale, en revitalisert innkjøpsordning og merverdifritak for e-bøkene.

 

Trine Stensen, leder av Bokhandlerforeningen:

Hva er din vurdering av de første hundre dagene med Widvey og Åmås?

–Widvey og Åmås har klart å skape oppmerksomhet om kulturpolitikk i sine første måneder. De har signalisert at de tror på fastprisen som et godt litteraturpolitisk virkemiddel. Det var en veldig viktig avklaring for bokhandelen.

Hvis du hadde fått en dag i Widveys stol og vide fullmakter: hva er det første du ville ha gjort?

–Kulturministeren skal jo ha tilslutning i både regjeringen og stortinget, noe som forutsetter kloke og langsiktige prosesser. Jeg ville tatt initiativ til å få fjerne ebokmomsen. Det er veldig uheldig for den digitale utviklingen at elektronisk lesing skal avgiftsbelastes.

Trine Stensen

 

 

Arve Juritzen, forlegger:

Hva er din vurdering av de første hundre dagene med Widvey og Åmås?

–Jeg er veldig skuffet over at Widvey og Åmås ikke vil sitte med minst en hånd på rattet når bokavtalen nå skal forhandles. Slik forhandlingene nå foregår holder de 20 prosent av bransjen unna forhandlingsbordet. Hvilke planer har de for en så stor del av bokbransjen? Venstres Trine Grand Skeide var under valgkampen aktiv og hadde sterke meninger om bokbransjen, hvor er hun nå?

Hvis du hadde fått en dag i Widveys stol og vide fullmakter: hva er det første du ville ha gjort?

–Redusere maktkonsentrasjonen, utrede en ny og mer resultatorientert innkjøpsordning, øke støtten til forfatterne, innføre støtteordninger for å beholde uavhengige distriktsbokhandlerne, skape nye salgskanaler for smal litteratur.

 

 

Sissel Merethe Berge, leder av Norsk Bibliotekforening:

Hva er din vurdering av de første hundre dagene med Widvey og Åmås?

–Norsk Bibliotekforening er glade for at Widvey og Åmås har tenkt bibliotek og uttalt seg om det ved flere anledninger. Vi ser fram til fortsatt samarbeid for å styrke bibliotekenes rolle og gi publikum gratis tilgang til informasjon i enhver form.

Hvis du hadde fått en dag i Widveys stol og vide fullmakter: hva er det første du ville ha gjort?

–Gode bibliotek er en forutsetning for kvalitet i læring, kunnskaps- formidling og forskning. Jeg ville ha rustet opp bibliotekene slik at de ble enda bedre i stand til å formidle kunnskap, kunst, kultur og verdier til alle grupper i samfunnet.

sissel_m_berge_2013_1

 

 

Edmund Austigard, forlagssjef i Samlaget:

Hva er din vurdering av de første hundre dagene med Widvey og Åmås?  

–Om eg tolkar utspela rett, vil statsråden ha etterspurnadstyrt kunst og kultur,  men på same tida behalde det rike mangfaldet.  Når eit nemt verkemiddel er  ei reduksjon i innkjøpsordninga for litteratur, kan eg ikkje sjå anna enn at det vil gi verre vilkår for viktig, men smal, litteratur. Det vil vi som lesarar merke når slike bøker forsvinn, det vil forfattarane merke når inntektene forsvinn. Vi må derfor nytte den invitasjonen vi har fått frå regjeringa til å forklare kvifor litteraturen og mangfaldet er viktig, og vone at nokre av utspela var skremmeskot.

Hvis du hadde fått en dag i Widveys stol og vide fullmakter: hva er det første du ville ha gjort?

–Eg ville sikra vilkåra for utvikling av kunst, tankar og idear, på tvers av alle kulturfelta anten det er litteratur, film eller dans. Eg ville gitt kulturfeltet ein klapp på aksla, sagt godt jobba, kva kan vi gjere betre for å skape optimisme og framtidsvyer, heller enn redsle. Ein bygg ikkje eit land på oljepangar aleine, ville eg sagt, de er like viktige, de, som utviklar kulturen vår. Sjølv om det delvis må skje med pengar frå Nordsjøen.

 

 

Elizabeth Sellevold, daglig leder i Ebok.no:

Hva er din vurdering av de første hundre dagene med Widvey og Åmås?

–Den nye regjeringen har vist et ønske om å sette et nytt politisk avtrykk i litteraturpolitikken. Widvey og Åmås har signalisert at de ønsker å legge til rette for digital utvikling. Det er positivt.

Hvis du hadde fått en dag i Widveys stol og vide fullmakter: hva er det første du ville ha gjort?

–Innført momsfritak på ebøker.

 

 

Sigmund Løvåsen, leder av Den norske Forfatterforening:

Hva er din vurdering av de første hundre dagene med Widvey og Åmås?

–De endringene som de til nå har foreslått i litteraturpolitikken har virket lite gjennomtenkt og i strid med Regjeringens overordnede mål om å ta særlig hensyn til forfatter og leser. Jeg tenker da på forslag om 15 millioner kutt i kunstnerstipend og 10 millioner kutt i innkjøpsordningene. Vi er takknemlige for at de trakk kuttene i stipendene tilbake. Nå gjenstår det å se hva de skal fylle begrepene frihet, kvalitet og mangfold med. Vi ser konturene av ny tenkning rundt kulturpolitikken, men det er vanskelig å se hva det konkret vil bety.

Hvis du hadde fått en dag i Widveys stol og vide fullmakter: hva er det første du ville ha gjort?

–Styrket innkjøpsordningene fra og med 2015 etter et grundig arbeid og innspill fra alle berørte parter inneværende år. I tillegg ville jeg sørget for tidenes beste bokavtale for forfattere, lesere og litteratur.

Sigmund-Loevaasen

 

 

Per Nordanger, forlagssjef i Spartacus:

Hva er din vurdering av de første hundre dagene med Widvey og Åmås?

–Jeg mener det er grunn til bekymring. De har lagt seg opp i Kulturrådets arbeid på en klønete måte. Det hadde jeg ikke forventet av en så garvet fyr som Åmås. Med tanke på borgerlige partiers kritikk av Arbeiderpartiet for innblanding opp gjennom årene, hadde jeg forventet at denne regjeringen ville holde armlengdes avstand til slike prosesser. Politisk styring av Kulturrådet er en uting. Man risikerer å ødelegge et godt og effektivt system. Det ville være svært uheldig.

Hvis du hadde fått en dag i Widveys stol og vide fullmakter: hva er det første du ville ha gjort?

–Jeg ville økt innkjøpsbudsjettene til bibliotekene betydelig og jeg ville sørget for at Kulturrådet ikke ble sulteforet.

 

 

Hege Haukeland Liadal, kulturpolitisk talskvinne for Arbeiderpartiet:

Hva er din vurdering av de første hundre dagene med Widvey og Åmås?

–Kulturpolitikken går i feil retning. Kutt over hele linja gir færre filmer, færre bøker i innkjøpsordningen, færre aviser, og ingen kulturskoletime til ungene våre.

Hvis du hadde fått en dag i Widveys stol og vide fullmakter: hva er det første du ville ha gjort?

–Gjeninnført Kulturløftet med 1 prosent av statsbudsjettet, og blant annet sørget for en boklov og sikret innkjøpsordningene.

bilde

 

 

Anne Gaathaug, forlagssjef Kagge Forlag:

Hva er din vurdering av de første hundre dagene med Widvey og Åmås?

–Jeg tenker at de første 100 dagene til alle nye regjeringsmedlemmer, er dager de skal få orientere seg i sine nye arbeidsområder. Jeg registrerer at kulturbudsjettet totalt sett er høyt, og håper selvsagt at dette også bidrar til at det gode systemet vi har for norsk litteratur ivaretas innenfor disse rammene.

Hvis du hadde fått en dag i Widveys stol og vide fullmakter: hva er det første du ville ha gjort?

–Fått på plass bokavtalen og utvidet innkjøpsordningen for norsk sakprosa.