Klart for Komma

Fra forestillingen "Krokodilletyven", som er fritt basert på Taran Bjørnstad og Christoffer Gravs bok med samme navn. Foto: Norsk Forfattersentrum.

I morgen sparkes Norsk litteraturfestival i gang på Lillehammer, men allerede i dag tjuvstarter den med nyskapningen KOMMA. 

I dag og i morgen arrangeres nemlig konferansen «Komma – marked for litteratur», for første gang. Konferansen er en ny satsing under Norsk Litteraturfestivals program.

– Ja, i år arrangerer vi Komma, som er en konferanse, eller egentlig et marked for litteratur. Det gjør vi i forkant av selve festivalen, sier festivalsjef Marit Borkenhagen til BOK365.

Helt nytt tilbud

Hun forteller at dette er et helt nytt tilbud for alle som driver med litteraturformidling for barn og unge, særlig de som skal vurdere og kjøpe inn forestillinger og arrangementer til Den kulturelle skolesekken, festivaler, litteraturhus, bibliotek osv.

– I år gjennomføres Komma som et prøveprosjekt i relativt lite format. Festivalen administrerer visningsarenaen, som er et samarbeid mellom Oppland fylkeskommune, Hedmark fylkeskommune, Kulturtanken, Norsk forfattersentrum og festivalen, sier Borkenhagen.

Lillehammer naturlig valg

Prosjektleder Anne-Thea Haavind. Foto: Øystein Nordås

– Vi mener det er behov for en slik arena for litteratur – tilsvarende det som finnes innenfor andre kunstfelt og det er naturlig å legge den til Lillehammer under litteraturfestivalen når forfattere og fagfolk allikevel er samlet, sier Anne-Thea Haavind, som er Pegasus-ansvarlig og prosjektleder for Komma.

Intensjonen er at  Komma allerede neste år skal bli langt større og at alle landets fylker skal kunne søke programrådet om å få vise aktuelle produksjoner i programmet.

Pegasus 

Komma blir en del av «Pegasus», den utvidede satsingen på barn og unge, som festivalen har stått for de senere årene, og som har hatt en solid økning i antall besøk.

Festivalsjef Marit Borkenhagen. Foto: Øystein Nordås/Litteraturfestivalen

– Ja, interessen har eksplodert de siste årene, sier Marit Borkenhagen. – I fjor fikk vi 10 000 påmeldinger, i år fikk vi over 13 000 og det vanskelige er at vi bare har plass til halvparten. Tenk på hvor viktig det er  at barn og unge får gode litteraturopplevelser, tenk på hvilken måte det kan utvikle dem som lesere, som individer som får til det som forventes at de skal få til gjennom skoleårene og som deretter blir aktive og engasjerte samfunnsborgere. Dette handler om personlige opplevelser og leseglede, og til syvende og sist også hvordan vi verner om demokratiet.

– Du verden …

– Store ord, kanskje, men jeg er overbevist om at dette er viktig og den viktigste jobben vi skal ta fatt på når denne festivalen er over er å snakke med Kulturrådet og med sponsorer og prøve å finne en løsning slik at vi får ressursene som skal til for å imøtekomme ønskene skoler og barnehager har for å være med på festivalen og det Pegasus gjør ellers i året, sier Borkenhagen.

Du kan lese mer om Pegasus her

Dette kan du se på Komma

Allerede i dag tjuvstarter det hele altså med Komma. Og her er produksjonene som vises i år

«Framtid på flukt» med Guro Sibeko
«Ære være mine døtre» med Lene Wold
«Tabber og tangenter» med Gudrun Skretting

Det blir også kortere utdrag fra aktuelle produskjoner, som «Lydighetsprøven» med Bjørn Ingvaldsen, «Boklek» med Camilla Kuhn, «Vi skulle vært løver» med Line Baustø og «Nesten menneske» med Alfred Fidjestøl

Det inviteres også til debatt. Tema: Har litteraturen det egentlig best i bøker? 
I panelet sitter Taran Bjørnstad, Bjørn Ingvaldsen, Liv Gulbrandsen og Mikkel Bugge.

 

Du kan lese mer om Komma her.