Klart for aller første landsmøte

– Fantastisk at vi er kommet så langt, sier Jan Ove Ekeberg. Penger står sentralt når det nye Forfatterforbundet samles på Litteraturhuset i helgen.

– Personlig synes det er fantastisk at vi er kommet så langt at vi nå arrangerer vårt første landsmøte. Det blir historisk, fastslår en glad primus motor Jan Ove Ekeberg, foran det nystiftede Forfatterforbundets møte på Litteraturhuset i Oslo lørdag.

Fattig organisasjon

Et par bekymringsrynker finner dog veien inn i et fornøyd fjes:

– Vi er den desidert fattigste organisasjonen i Norge. Tillitsvalgte får ikke en gang dekket reiseutgifter. Alt skjer på dugnad. I skrivende stund er vi 272 medlemmer, som ikke får noen gjenytelse for medlemskapet, sier Ekeberg. – Det viser vel med all ønskelig tydelighet behovet for en åpen fagforening for norske skjønnlitterære forfattere. Om noen fortsatt skulle være i tvil?

Sekssifret beløp fra LO

Trass i den innledende skillingsvisen er ikke foreningen inne i det totale økonomiske nattemørket. Nylig fikk Forfatterforbundet tilsagn om 150 000 kroner fra LO.

Dere har ingen politisk-prinsipielle betenkeligheter med å motta en såpass stor sum fra den kanten?

– Vi er svært glad for støtten fra LO, som ble gitt uten noen form for forpliktelser, sier Ekeberg. – Vi har også søkt Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen, men der ble det avslag. Arbeidet med en kortsiktig finansiering blir viktig fremover. Det er svært krevende å drive en fagforening på dugnad.

DnF kommer

Hva tenker du om at Forfatterforeningen «kjøpte seg tid» og skjøv avgjørelsen om opptakskriterier til våren 2019?

– Vi er svært glade for at DnF setter i gang en prosess mot å åpne seg. Hvordan det vil ende er jeg mer usikker på. Det er fortsatt mange i den foreningen som er mer opptatt av å pusse messing, enn å samle flest mulig forfattere bak de viktige sakene vi må løse i den nærmeste tiden, sier Jan Ove Ekeberg.

Har det vært dialog mellom de to foreningene?

– Det har ikke vært noe dialog mellom oss ennå. Vi ble ikke invitert til DnFs årsmøte. Men de kommer til vårt, og det er både gledelig og nyttig. Jeg håper vi kan få til en konstruktiv dialog med DnF i løpet av våren. Det er etter min mening helt avgjørende for begge foreningene at vi har en fornuftig holdning til hverandre.

– Litteraturpolitisk betenkelig

Hvilken holdning har Forfatterforbundet til eventuelle doble medlemskap?

– Vi er åpne for dobbeltmedlemskap. Det er noen tekniske avklaringer som må gjøres, men de er overkommelige, sier Jan Ove Ekeberg.

Hvilke blir de viktigste gjøremålene og sakene for dere fremover?

– Det viktigste for oss er å få adgang til å de felles vederlagsmidlene som alle norske skjønnlitterære forfattere er med å opparbeide. Som Klassekampen og andre medier har avdekket, deler DnF nesten uten unntak, kun ut stipendier til egne medlemmer. Det er ikke bare økonomisk urettferdig, men også litteraturpolitisk svært betenkelig. Vi vil snakke med de andre organisasjonene, politikere og andre med innflytelse over dette, så vi får tilgang til disse midlene og andre ordninger så raskt som mulig. Dette arbeidet starter rett etter landsmøtet og vil pågå til vi er i mål.