Kjøper Litteraturhuset

LAGER FOND: Litteraturhuset har program, men ikke folk. Litteraturen kommer digitalt nå.

Stiftelsen Fritt Ord har kjøpt Wergelandsveien 29 i Oslo, bygningen hvor Litteraturhuset driver sin virksomhet. Eiendomsverdien er 160 millioner.

Entra satte i vår i gang en salgsprosess for litteraturhusbygningen:

– Vi har hatt et godt forhold til Entra som gårdeier, men er samtidig svært glade for dette kjøpet. Med Fritt Ord som eier av bygningen er Litteraturhuset sikret uavhengig, langsiktig og stabil drift. Litteraturhuset kan ikke få en bedre huseier, uttaler Andreas Wiese, daglig leder på Litteraturhuset. –Vi er svært takknemlige for denne løsningen.

 

Europas best besøkte

Det var Stiftelsen Fritt Ord som tok initiativet til Litteraturhuset og brukte nærmere 100 millioner kroner til å renovere og utstyre huset før åpningen i 2007. Fritt Ord finansierte også de første sju årene, før støtten nå er blitt etablert som et spleiselag mellom staten, kommunen og Fritt Ord, med bidrag og støtte fra andre stiftelser, givere og sponsorer.

På Litteraturhuset ble det i fjor arrangert nærmere 1700 forskjellige arrangementer. Stiftelsen Litteraturhuset feirer i år 10-års jubileum som Europas største og best besøkte litteraturhus.

 

GLAD FOR EIENDOMSHANDEL: Andreas Wiese.

 

Fortsetter som før

Finansieringen av Litteraturhusets drift vil fortsette som før. Mer enn to tredjedeler av budsjettet dekkes nå av egeninntekter og privat støtte. Den offentlige støtten utgjør 32 prosent, men er avgjørende for Litteraturhusets drift.

Stiftelsen Fritt Ord har tilbudt Litteraturhuset å videreføre leiekontrakten Litteraturhuset nå har med Entra. Samtidig opprettholder Fritt Ord sin støtte av driften med 3 millioner i året.

 

– En forsvarlig investering

– Entra har eid bygningen frem til nå, men initierte en salgsprosess i vår. For å sikre at Litteraturhuset i Oslo kan fortsette sin virksomhet i Wergelandsveien 29, besluttet Stiftelsen Fritt Ord etter en grundig prosess å kjøpe bygningen fra Entra. Det er en stor, men forsvarlig investering for oss, og den er begrunnet i Fritt Ords formål, sier styreleder Grete Brochmann i Stiftelsen Fritt Ord.  – Wergelandsveien 29 er blitt et uunnværlig hus for alt som finner sted der av aktiviteter.