E-bokøkningen avtar

Ellers gleder Kristenn Einarsson (bildet) og Forleggerforeningen seg over at Bransjestatistikken, som ble offentliggjort i dag, viser et stabilt bokmarked.

Vi er glade for at både bokmarkedet og lesningen i Norge holder seg stabilt og solid, særlig med tanke på de endringene vi ser i medielandskapet for øvrig, sier Kristenn Einarsson.

 I dag ble Forleggerforeningens bransjestatistikk offentliggjort. Statistikken viser at det norske bokmarkedet holder seg stabilt. Det er en vekst i omsetning fra både e-bøker og digitale læremidler, selv om den er avtagende. Fysiske lydbøker går tilbake.

 

Ørliten totalvekst

Statistikken viser at det norske bokmarkedet sett under ett steg med 0,3 prosent fra 2014 til 2015. Markedet er nå i sum 5 867 MNOK (beregnede utsalgspriser). Allmennmarkedet (dvs. sakprosa, skjønnlitteratur og allmenne oppslagsverk) holder seg stabilt, med en marginal nedgang på 0,2 prosent fra 2014.

 

Avtagende e-bokøkning

Forlagsomsetningen sett under ett holder seg på samme nivå som i fjor. E-bøkene viser en avtagende vekst; omsetningen økte med 18 prosent i 2015 mot 2014, sammenlignet med en økning på 45 prosent i 2014 mot året før. Omsetningsnivået er beskjedent: 32 mnok i 2015 mot 27,2 mnok i 2014. For lydbøker viser de fysiske formatene 12 prosent tilbakegang til 37,2 mnok, mens lydbøker på fil viser 65 prosent vekst til 27,5 mnok. Omsetning av digitale læremidler og øvrige digitale produkter viser 27 prosent vekst til 211 mnok.

 

Fallende bokklubb-trend

De fleste bøkene blir fortsatt solgt gjennom bokhandel. Bokklubbene fortsetter en ti år lang fallende trend; omsetning fra bøker solgt gjennom bokklubb går ned med 10,3 prosent fra 2014. Mye tyder på at de siste årenes omsetningsnedgang er absorbert av fysisk bokhandel og nettbokhandel. Privatimport (dvs. forbrukernes kjøp fra utenlandske nettbokhandler) er for første gang inkludert i statistikken, og viser en nedgang på 9,6 prosent.

 

– Stabilt og solid

– Vi er glade for at både bokmarkedet og lesningen i Norge holder seg stabilt og solid, særlig med tanke på de endringene vi ser i medielandskapet for øvrig. Det er også gledelig at de digitale formatene er i vekst. Vi antar at det fortsatt vil være moderat vekst i omsetning fra e-bøker for allmennmarkedet, selv om vi ser at dette segmentet er i ferd med å stabilisere seg, og at leserne foretrekker en kombinasjon av ulike formater. Dette er en situasjon vi ser over hele verden, sier Kristenn Einarsson, administrerende direktør i Forleggerforeningen. Han legger til at en likebehandling av formatene fra 2017 når det gjelder momsfritak, slik pressen har oppnådd, kan gi e-bokmarkedet sterkere vekst.

Forleggerforeningen utarbeider årlig bransjestatistikken over bokomsetningen i Norge. Tallene bygger på opplysninger innhentet fra medlemsforlag, bokklubber og andre aktører i bokmarkedet. Omsetningen til forlag som ikke er medlemmer av foreningen bygger dels på innrapporterte tall, dels på skjønn.