Katta ute av sekken

Forlagssjef Anja Marheim (Foto: Bastion Forlag)

Etter restruktureringen av Bastion, eier nå Jotunfjell Partners 42 prosent av aksjene i forlaget.

Bastion Forlag hadde lenge en av de mest snåle eierskapsmodellene vi har sett i bokbransjen her hjemme. Forlaget ble drevet som et selskap med delt ansvar. Dette betyr at eierne selv hefter for forlagets forpliktelser. I tillegg til dette hadde Bastion en «stille interessent» som forlaget merkelig nok ikke ville offentliggjøre hvem var.

Etter å ha sammenholdt ulike regnskapstall fastslo imidlertid BOK365 at den hemmelig X måtte være ett av selskapene knyttet opp til Boklageret-systemet, og at eierandelen antagelig var litt over 40 prosent.

Les: Bokkompaniet inne i Bastion?

Fra seddelpresse til millionunderskudd

Bastion var lenge en seddelpresse som genererte betydelige million-overskudd til eierne. I fjor ble det imidlertid bråstopp. Omsetningen mer enn halverte seg, og forlaget måtte melde om et underskudd på godt over 3 millioner kroner.

Da tallene ble framlagt uttalte daglig leder i Bastion, Anja Marheim at hun trodde 2017 måtte regnes om et unntaksår: – Sett under ett er jeg fornøyd med driften i forlaget. Slik tallene ser ut etter 1. tertial 2018 er vi godt fornøyd med året så langt, med andre forventninger enn fjoråret. Marheim viste videre til tap på utestående fordringer, samt at Bastion i 2017 fokuserte på å bygge nye forfatterskap.

Les: Bastion stuper

I sommer har Bastion blitt restrukturert til et vanlig aksjeselskap. Aksjeboka er dermed offentlig og her kan man nå lese at Bokkompaniet Utvikling eier 84.000 aksjer i forlaget, tilsvarende 42 prosent av aksjekapitalen. Hvem eier så Bokkompaniet Utvikling? Det gjør JFP Notabene Holding AS, som igjen i all hovedsak er eid av Jotunfjell Partners. Sistnevnte er investeringsselskapet DNB har brukt til å restrukturere Notabene-kjeden.

Interne avtaler

Jotunfjell eier i dag 20 prosent av Notabene-systemets holdingsselskap Bokkompaniet Holding, som foruten bokkjeden innbefatter Boklageret, Victoria Forlag, Norsk Bokdistribusjon, Nord Publishing og ytterligere noen poster.

Jotunfjell har imidlertid finansiert det meste av satsingen, investeringsselskapets reelle innflytelse er dermed betydelig større. De resterende eierandelene besitter de tidligere gründerne av Boklageret: Harald Enersen, Sjur Mossige, Robert Johansen og Ola Palm Helland, alle med 20 prosent hver.

Hvorfor den betydelige eierandelen i Bastion Forlag ikke er tilført holdingsselskapet, men til et helt separat selskap har med finansieringsløsningen å gjøre. Etter det BOK365 kjenner til er det interne avtaler som knytter eierposten i Bastion videre opp mot Notabene-systemet som helhet.

Resterende aksjer i Bastion Forlag eies av forlegger Morten Mørch (50 prosent) og daglig leder Anja Marheim (8 prosent)

Les: Hva nå, Bastion?