Jane Austen-romaner under hammeren

AUSTEN UNDER HAMMEREN: Første utgaver av Austen-romaner ble solgt for rekordsummer (Foto: Pexels)

Fem førsteutgaver av Jane Austens romaner er solgt for en sum som tilsvarer nærmere 2,1 millioner norske kroner, ifølge BBC.

Auksjonen inngikk i Dominic vinterauksjoner i Cirencester, England.

Boken som brakte inn mest penger, var Stolthet og fordom, som endte med en prislapp på nærmere 1,1 millioner kroner. Boken er en av 1500 eksemplarer som ble trykket i 1813. Den sjeldneste av bøkene som gikk under hammeren, var imidlertid Fornuft og følelse fra et opplag på 1000 eksemplarer, fra 1811.

Emma, Mansfield Park og Northanger Abbey var de andre romanene som ble solgt.

Det var datteren til en privat samler som solgte de fem utgavene. Samleren hadde ervervet seg romanene til et beløp på noe rundt 60 000 kroner hver, på 1970- og 80-tallet.