Innspurt for foreslått gjeldsordning

Øde hos Norsk Bokdistribusjon i Hokksund. Foto: Vidar Kvalshaug

Norsk Bokdistribusjon som eies av Bokkompaniet Holding, morsselskapet til Notabene og flere forlag, er nå i innspurten av gjeldsforhandlingene.  Fristen for å akseptere gjeldsordningen går ut i dag, men det vil ventelig gå noen dager før de siste avklaringene er på plass.

Norsk Bokdistribusjon (NBD) meldte i mai i år at selskapet ikke var i stand til å betjene stiftet gjeld. Selskapet har etter dette vært drevet etter kontantprinsippet og alle leveranser har vært gjort opp fortløpende.

I midten av juni kom forlaget til frivillig gjeldsordning, et forslag som altså er betinget av aksept fra alle selskapets kreditorer.

Les mer om forslaget her.

De største kreditorene skal være positive

BOK365 erfarer at NBD har fått gode tilbakemeldinger fra de største kreditorene. Dermed skulle de viktigste brikkene være på plass for å lykkes med en akkord. Dette til tross for at enkelte av NBDs mindre kreditorer har vært usikre på om de ønsker å være med på forslaget. Om så blir tilfellet, er det sannsynligvis svært lite å hente for uprioriterte kreditorer.  En bobehandling, enten det gjelder forsøk på tvungen gjeldsnemnd, eller konkursbehandling, er ofte svært kostbar og ressurskrevende, og tjener derfor sjelden kreditorene.

Optimisme i NBD

Advokatfullmektig Håkon Carlberg i advokatfirmaet Ro Sommernes, som bistår NBD med å administrere gjeldsordningen, opplever  at prosessen etter forholdene går bra:

– Selskapet er svært takknemlig for at nær alle kreditorene så langt har akseptert akkordforslaget. Blant annet har NBD fått aksept fra de aller største kreditorene, og vi opplever å ha en god og konstruktiv dialog med de øvrige kreditorene Det gjenstår imidlertid enkelte forhold som blir viktig å avklare de kommende dagene. Vi minner  om at forslaget må gis tilslutning fra samtlige kreditorer og fristen for akkordforslaget går ut i dag onsdag 3. juli d.å. Vi oppfordrer derfor alle som ikke har svart om å komme med en tilbakemelding på akkordforslaget aller snarest. Enhver kreditor som ikke har svart på forslaget bes om å ta direkte kontakt med selskapet for eventuelle spørsmål den måtte ha for å ta et standpunkt. Jo raskere man får en avklaring, desto raskere vil NBD kunne tilrettelegge for utbetaling til kreditorene.

Les også: En varslet likvidering i Hokksund