Lydbokforlaget økte 40 prosent i 2018

Leder av Lydbokforlaget, Ann-Kristin Vasseljen

2018-tallene fra forlaget viser en omsetningsvekst på hele 40 prosent. Men det koster å vokse, driftsresultatet ble et underskudd på nesten 13 millioner.

Lydbokforlaget som også driver strømmetjenesten Fabel, melder sterk vekst i omsetningen. I 2018 økte salget med hele 20 millioner til tett oppunder 70 millioner kroner. I all hovedsak kommer gjerne veksten fra et økende antall abonnenter hos strømmetjenesten Fabel, men selskapet vil ikke oppgi eksakt hvor mye: – Det ønsker jeg ikke å kommentere. Fabel er en salgskanal for Lydbokforlagets backlist-titler, sier sjef i Lydbokforlaget, Ann-Kristin Vasseljen.

Ser man imidlertid på historiske tall for Lydbokforlaget har den årlige omsetningen pendlet i underkant av 50 millioner kroner. Strømmetjenesten Fabel som ble lansert så nylig som våren 2017, kan man med relativ stor sikkerhet anslå stå for hele omsetningsveksten og litt til. Fabel har helt sikkert kannibalisert en del av det tradisjonelle stykkgodssalget av lydbøker.

Det koster å vokse

Omsetningsveksten harmoner imidlertid ikke med bunnlinja. Driftsunderskuddet i 2018 ble på hele 12,9 millioner kroner, en økning på mer enn 12 millioner fra året før. Ann-Kristin Vasseljen vil ikke skylde på markedsføringsutgifter alene:

– Det koster å bygge et nytt marked og en strømmetjeneste. Det innebærer store investeringer i plattform (selve Fabel-appen) og støttesystemer. Disse investeringene har gitt solide App-anmeldelser og best i test i Dagbladet. Vi har også investert solid i porteføljen vår, en 50 prosent økning i antall utgivelser i 2019 mot 2018, kjøp av eksterne kataloger (b.la. engelsk innhold og podkast-produksjoner), men det har selvsagt også vært betydelige markedsinvesteringer. I tillegg vil jeg nevne at andel utbetaling av royalty til rettighetshavere har aldri vært høyere enn i 2018, med andre ord større andel av en større pott.

Nylig kapitaltilskudd fra eierne

Lydbokforlaget er eiet med like andeler av Gyldendal og Aschehoug. Det store driftsunderskuddet i 2018 medførte at eierne i vinter måtte inn med til sammen 10 millioner kroner i kapitaltilskudd. Justert for skatt, er med dette egenkapitalen i forlaget tilbake på bokførte 11 millioner kroner.

Vasseljen berømmer de to eierforlagene:

– Jeg opplever at jeg har gode eiere som forstår at man nå er i en investeringsfase for utvikling av lydbokmarkedet. Vi bygger et nytt lydbokmarked og skaper verdier for rettighetshavere. Vi har stor tro på dette markedet, men det er samtidig viktig å sørge for bærekraftig utvikling og sikre lønnsomhet på sikt for forfattere, forlag og strømmetjenester.

– Men i det store er det veldig hyggelig med omsetningsøkningen for lydbøker! Det er også fint å se at bestselgerfokuset går ned i strømmetjenesten. Vi har selvfølgelig «bestselgere» i Fabel også, men det er større spredning og topp 10 tar en mindre andel enn vi er vant til fra stykksalget, avslutter Ann-Kristin Vasseljen.