Innkjøpt – så avslått

Frode Molven. Foto: Forlaget Vigmostad & Bjørke.

DEBATT: Sist fredag var den internasjonale Holocaustdagen, og intet passet bedre enn meldingen jeg fikk fra Kulturdirektoratet, skriver sjefredaktør i Vigmostad & Bjørke, Frode Molven.

Via Altinn åpnet jeg brevet om at Ingeborg Solbrekkens Jøden og jorden, en gravefortelling om den jødiske gårdbrukeren Hans Salomons liv og skjebne i Valdres, var kjøpt inn til alle landets biblioteker.

Jøden og jorden er antagelig den første fortellingen som trekker antisemittisme helt fram til våre dager, bankene nekter forskere og pårørende innsyn i hva som skjedde da de overrakte jødiske midler til tyske og norske nazister.

Jeg var sikker på dette innkjøpet, fordi «føremålet med innkjøpsordninga for ny norsk sakprosa er at det blir skrive, gjeve ut, spreidd og lese ny norsk sakprosa av høg kvalitet. Ordninga skal bidra til en open og opplyst offentleg samtale.»

Avslått

Men senere på dagen fikk jeg en tekstmelding om at Kulturdirektoratet hadde gjort en feil, og at boken var avslått.

Her har byråkratiet gjort en feil, men den groveste feilen har utvalget gjort.

Uansett: Jeg forholder meg til formell saksbehandling og den sikre meldingen jeg fikk via statens meldingstjeneste Altinn, der melding om innkjøp fremdeles ligger.

Faktura og bøker er på vei til Kulturdirektoratet.

Fra anmeldelsene så langt:

  • «I Jøden og jorden gir Solbrekken oss livsviktig kunnskap om oss selv, vår historie – og noen svært gode råd til veien videre.» (Jonas Bals, «Ukens bok» i Klassekampen)
  • «Jøderanet er ikke avsluttet. Jøden og jorden er en rystende fortelling om en jødisk families kamp mot bygdedyr med og uten solkors.» (Sven Egil Omdal, Stavanger Aftenblad, terningkast 5)
  • «Ei viktig og god bok» (Aage Sivertsen, Dag og Tid)
  • «Ingeborg Solbrekken graver fram en glemt historie om Hans Salomon som var noe så sjeldent som en jødisk mann som eide et gårdsbruk i Vang i Valdres fra 1939 til 1948 … en av de mest innsiktsfulle og levende historier som er skrevet om en jødisk families liv og skjebne i Norge.» (Kjell Solem, Bok365, terningkast 5)

FRODE MOLVEN
Sjefredaktør generell sakprosa for Vigmostad & Bjørke