Innkjøpsordningen utvides

DÅRLIGERE KÅR: Det er stor forskjell på barnas spesialbibliotek Biblio Tøyen og et vanlig, nosk skolebibliotek. Nå får 200 skolebiblioteker bli med på innkjøpsordningen i en forsøksperiode. Foto: Jo Straube, fra boka "Det norske biblioteket"

200 skolebiblioteker skal innlemmes i innkjøpsordningen i tre år fra 2020.

Kulturrådet innfører nå en treårig prøveordning der innkjøpsordningene for skjønnlitteratur, sakprosa og tegneserier for barn og unge utvides til å omfatte nær 200 skolebiblioteker over hele Norge. Bibliotekene må søke om å få delta. Per nå er det hovedsaklig folkebibliotekene som nyter godt av ordningen.

Skolebibliotek under press

Skolebiblioteket har vært under press og har vært en bekymringsrynke i almenlesningens panne lenge. Det blir færre av dem, og en del av årsaken er mangel på ressurser og lønnsmidler til bibliotekarer. Nå lanserer Kulturrådet en delløsning som i alle fall skal sørge for at flere er oppdatert på hva som gis ut av litteratur.

Hvert år kjøpes inn ca. 120 nye norske titler rettet mot barn og unge i grunnskolealder over de tre aktuelle innkjøpsordningene, og disse bøkene vil bli formidlet kostnadsfritt til bibliotekene som deltar.

UTVIDER: – Vi vil få økt kunnskap om hva skolebiblioteket betyr for barns lesning, sier Kulturrådets nestleder Anne Oterholm. Foto: Ilja Hendel.

– Skolebibliotekene har varierende kvalitet

– Skolebibliotekene har varierende kvalitet i ulike kommuner, og det er forskjeller både når det gjelder ressurser og prioriteringer, sier Kulturrådets nestleder Anne Oterholm i pressemeldingen.

– Gjennom prøveordningen vil barn få tilgang til en større bredde i titler enn hva de har i dag, og vi vil kunne få kunnskap om hva økt tilgang til litteratur i skolebiblioteket betyr for unges lesning.