Stikkord: skolebibliotek

Innkjøpsordningen utvides

200 skolebiblioteker skal innlemmes i innkjøpsordningen i tre år fra 2020.