Stikkord: skolebibliotek

Dører på gløtt

I dag på Verdens bokdag behandler Stortinget representantforslag fra KrF om et lærebokløft.

Innkjøpsordningen utvides

200 skolebiblioteker skal innlemmes i innkjøpsordningen i tre år fra 2020.