Inn i de store spørsmålene

FRAMSNAKKING: Et av dagens bokvalg er et resultat av femti års refleksjon over Holocaust.

I denne spalten utfordrer vi en rekke forlagsfolk til A) å løfte frem en bok fra eget forlag (og kun én) som ikke har fått den oppmerksomheten den fortjener, og B) å velge en bok fra et konkurrerende forlag.

En uhyre sterk bok!

I dag er det Edvard Thorup, sjefredaktør i Dreyers Forlag som gjør sine valg.

– Fra Dreyers Forlag vil jeg gjerne trekke fram De druknede og de bergede av Primo Levi, mesterlig oversatt av Birgit Owe Svihus. Den er en av forlagets fem utgivelser av Primo Levi. Det er Levis siste bok, skrevet ett år før han døde i 1987 og er et resultat av femti års refleksjon over Holocaust. Her skriver han seg stadig lenger inn i de store spørsmålene som aldri slapp takene i ham: Hvordan fungerte Auschwitz? Hva slags menneskelige mekanismer var virksomme for å få utryddelsesleiren til å fungere? Hvordan ble fangene brukt? Hvem overlevde, hvem ble i stand til å bære vitnesbyrd? Hvordan fungerer minnet? En uhyre sterk bok!

Refleksjon over eget liv

Den andre boken henter han fra Gyldendals hyller:

– Wencke Mühleisens Redd deg selv, lille hjerte er en liten og lettlest roman som åpner opp store rom for refleksjon rundt noen av eksistensens grunnvilkår som kjærlighet, ekteskapets innhold, begjær og det å bli forlatt. Den har en fortellerstemme som inviterer leseren til å tenke med rundt temaene i boka – til å reflektere og grunne over eget liv. En bok som ga meg lyst til å lese flere bøker av forfatteren.